Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Групова динаміка і її роль у процесі тренінгової роботи.

 • 1. Підготовка і проведення тренінгу (зміст, план, ведення занять)
 • 2. Основні стадії розвитку тренінгової групи.
 • 3. Початкова стадія – псевдозгуртованість.
 • 4. Перехідна стадія – конфлікт (чи криза). Особливості стадії конфлікту. Створення атмосфери довіри. Техніка роботи з "важкими" учасниками.
 • 5. Робоча стадія. Основні характеристики робочої стадії в розвитку тренінгової групи і завдання ведучого на цьому етапі.
 • 6. Стадія завершення – сепарація. Особливості стадії сепарації.
 • 6. Техніка роботи на стадії завершення тренінгу.

Ключові слова: стадії розвитку тренінгової групи, стадія – псевдозгуртованість, конфлікт, атмосфера довіри, стадія сепарації.

Підготовка і проведення тренінгу (зміст, план, ведення занять)

Появі тренінгової групи передує тривала і кропітка робота. Чим більше часу витрачено на підготовку тренінгу, тим ефективнішим буде процес, тим більш змістовною і корисною виявиться надана учасникам інформація.

Тренінговий процес як повний цикл подій, складається з чотирьох наступних етапів (рис. 1.4)

Структура тренінгового процесу

Рис. 1.4. Структура тренінгового процесу

Підготовка до проведення тренінгу передбачає три послідовні етапи – визначити зміст роботи, скласти загальний план проведення занять, детально опрацювати процес ведення тренінгу відповідно до його структури (дії, вправи, рухавки відповідно до кожної частини заняття). Тренінг має досить чітку структуру, частини якої мають визначене змістовне наповнення і рекомендовані часові межі (табл. 1.13).

Перший етап, підготовки – опрацювання змісту тренінгу, а саме: чітке формулювання уявлення щодо змісту майбутнього тренінгу допомагає тренеру в опрацюванні семи важливих питань, які спочатку можна зафіксувати на чернетках. Спочатку варто визначити мету тренінгу, тобто те, чого хоче досягти тренер за підсумками всієї роботи,- враховуючи потреби учасників і попередній досвід та рівень їхні х знань.

Це дозволить не лише дати учасникам нову для них інформацію, а й передбачити можливе зіткнення поглядів, що створюватиме доцільну напругу V сприятиме розвитку групової динаміки. Окрім того, треба чітко уявляти очікувані результати тренінгу, тобто те, що учасники мають усвідомити або чому навчитися упродовж роботи. Ведучий коротко занотовує, що саме має змінитися в учасників після проведення тренінгу, формулюючи свої записи таким чином, щоб зрозуміти потенціал для змін.

Таблиця 1.13

Типова структура тренінгу

Частина

Частини

тренінгу

Завдання

Вправи

Тривалість

Вступна

Знайомство

Правила

Очікування

Створення сприятливого психологічного простору. Засвоєння правші роботи групи.

Налагодження зворотного зв'язку "учасник-група" та "група-учасник"

Створення ситуації рефлексії

Знайомство Правила. Розминка. Очікування. Вправи на рефлексію.

До 15 хвилин для тренінгів тривалістю 1,5- 3год.

До ЗО хвилин для тренінгів тривалістю 6-8

- Основна

Оцінка рівня поінформованості

Актуалізація проблеми. Пошук шляхів розв'язання, отримання інформації. Розвиток практичних навичок

Оцінка рівня поінформованості щодо проблеми.

Актуалізація проблеми та конкретних завдань для її вирішення Надання інформації, засвоєння знань. Прищеплення умінь, навичок

Підбиття підсумків щодо змісту роботи

Інтерактивні техніки Вправи та оцінка групових процесів, стану групи.

Розраховується як різниця загального часу тренінгу та часу, потрібного для проведення вступної і заключної частин разом.

Завершальна

Рефлексія

завершення

Підбиття підсумків щодо процесу роботи.

Оцінка отриманого досвіду. Налаштування учасників на атмосферу звичайного

Вправи на рефлексію та

сил

учасників.

Прощання

До 15 хвилин для тренінгів тривалістю 1,5-3 год. До 30 хвилин для тренінгів тривалістю 6-8 год.

У процесі визначення змісту тренінгу з тієї чи іншої тематики тренеру необхідно врахувати обсяг інформації для учасників. Тому він матиме проблему з відбором змістовних матеріалів, адже їх обсяг досить значний, і обмеження часу тренінгу, зазвичай, робить неможливим надання всієї відомої інформації. Також треба ознайомитися з місцем проведення тренінгу, точно знати тривалість тренінгового курсу, оскільки від часових меж залежатиме вибір тренінгових методів, технік і технологій, зміст матеріалів, рівень підготовки й характеру взаємин у аудиторії, технічні умови приміщення та обладнання, наявність та якість наочних матеріалів. Отож, сукупність багатьох чинників, знання й уміння їх врахування та ефективного використання становлять невід'ємну частину майстерності тренера[1].

Ідентифікація й аналіз тренінгових потреб – це процес, спрямований на визначення, хто і чому потребує проведення тренінгу і який це має бути тренінг[2].

Основне запитання, на яке тренер має знайти відповідь: Чи насправді існує потреба у тренінгу? (тобто, чи тренінг є найкращим розв'язанням проблеми, чи можна запропонувати інше краще розв'язання?).

Інші "технічні" питання:

 • – Скільки осіб потребують навчання?
 • – Які пріоритети в питаннях має висвітлювати тренінг?
 • – Який досвід, знання та навички мають потенційні учасники, яка їх мотивація в проходженні тренінгу тощо?

Проектування (розробка) тренінгу включає: визначення тренінгових цілей: що саме учасники тренінгу повинні уміти робити після проходження тренінгу, на якому рівні і за яких умов, які знання учасники мають осягнути після завершення навчання; розробку ефективної тренінгової програми; вибір належних методів; вибір часу та місця тренінгу; вибір тренерів; вибір методів оцінки і закріплення ефектів навчання.

Проведення тренінгу – найбільш видима частина тренінгового циклу – полягає у забезпеченні учасникам/учасницям тренінгу максимальної фаховості у поєднанні з ефективно використаними коштами. Тренінг повинен бути не тільки ефективним, але також (якщо це можливо) цікавим та приємним для цільової аудиторії.

Існують різні рівні оцінки проведеного тренінгу – від оцінки ступеня реалізації навчальних цілей через оцінку рівня привабливості тренінгу для учасників/учасниць до оцінки здобутих знань, вмінь та зміни поведінки[3].

Типова структура, мета та завдання тренінгу разом слугують основою для складання плану його проведення – другий етап підготовки. План можна складати графічно в послідовний лінійний спосіб, записуючи всі необхідні пункти один під одним поспіль (досвідчені тренери), схематично або моделювати мапу – імітувати графічно встановлення зв'язків між концепціями та емоціями, цілями і перешкодами, минулим і теперішнім тощо[4]. Але принципово (і це необхідно добре засвоїти майбутньому тренеру), що план тренінгу повинен бути складений обов'язково. Природно, це не означає, що тренінг пройде повністю так, як було заплановано, проте план допоможе тренеру дотримуватися основних питань, які мають бути опрацьовані в ході роботи групи, інакше неможливо досягти поставленої мети тренінгу[5].

Планування тренінгу – це творчий процес, який потребує чимало часу, усвідомлення нез'ясованих питань, появи нових, розкриття перспектив підвищення ефективності тренінгу, які не були відомі раніше.; Незалежно від обраної форми, план тренінгу повинен містити певну обов'язкову інформацію, а саме: вступ (відомості щодо процедури знайомства учасників, організаційні та оглядові питання щодо тренінгового курсу загалом і першого заняття зокрема), зміст занять і методи, що застосовуватимуться (опис теми, час, зауваження щодо використання технічних засобів і методів навчання, певних дій і вправ), порядок підбиття підсумків, тренінгу, процедури і вправи, що виконуватимуться на завершення роботи, роздатковий матеріал.

Третій етап підготовки – детальне опрацювання процесу ведення тренінгу відповідно до його структури. Під час тренінгу неодмінно будуть виникати багато побічних тем для обговорення, і кожна з них виявлятиметься більш чи менш привабливою, такою, що буде цікавити учасників. Проте їх опрацювання слугуватиме іншим цілям. Тим часом термін заняття спливатиме, і обов'язкові питання можуть залишитися не розглянутими. Тож саме завчасно складений план допоможе дотримуватися обраної теми, дістатися бажаної мети.

 • [1] Фопель К. Эффективный воркшоп. Динамическое обучение... – С. 56.
 • [2] Посібник для тренерів з проведення просвітницьких занять із населенням щодо питань репродуктивного здоров'я і планування сім'! [Текст] : навч, посібник / [авт. колектив А. М. Кенией, Т. Литвинова, Н. Карбовська, О. Голоцван]. – К., 2009. – С. 10-11.
 • [3] Посібник для тренерів з проведення просвітницьких занять із населенням щодо питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї... – С. 11.
 • [4] Фопель К. Эффективный воркшоп. Динамическое обучение...- С. 56.
 • [5] Олійник Л. М. Психодіагностика і корекція ... -С. 43-44.
 
<<   ЗМІСТ   >>