Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поняття експлікації в тренінгу і психотехнічні засоби для її реалізації

Існує значне різноманіття трактування терміна "експлікація" (з лат. explicatio, від explico – пояснюю, розгортаю), а саме:

 • – наукове пояснення;
 • – процес, у результаті якого розкривається зміст певної єдності, а її частини набувають самостійного існування і можуть відрізнятись одна від іншої (в цьому розумінні термін "експлікація" широко використовується в ідеалістичній філософії);
 • – логіко-методологічний засіб заміщення звичного, але неточного поняття або уявлення точним науковим поняттям;
 • – пояснення умовних позначень на планах, картах тощо;
 • – режисерський план постановки спектаклю;
 • – короткий письмовий супровід експозиції музею або вистави, який містить пояснення та їх оцінку;
 • – частина підпису під ілюстрацією (формулою), яка пояснює деталі зображення (умовні позначення). Кожний елемент експлікації складається з графічного знака (цифра, літера) і пояснення[1].

Експлікаційний аналіз займається вивченням понять (визначень, назв, термінів) на предмет уточнення їх адекватності або, навпаки, неадекватності реальності. На жаль, понятійний апарат сучасної цивілізації надзвичайно засмічений поняттями, дійсно неадекватними реальності. Наприклад: двічі в одну і ту ж річку не ввійдеш. Таке трактування дещо неадекватне реальності, оскільки в одну і ту ж річку можна входити скільки завгодно, а ось в одну і ту ж воду – ні, адже внутрішні процеси, що в ній відбуваються, постійно змінюються[2].

Експлікація тренінгу – це донесення замислу тренера, пояснення методів його реалізації у досягненні поставленої мети. Тренерська експлікація дуже схожа на режисерську і являє собою письмовий документ, в якому ведучий у вільній формі описує своє бачення тренінгу. Головними питаннями тренера, який використовує експлікаційний аналіз, мають бути і наступні: що/чому?, як/навіщо?, де/коли?, хто/що? Якщо експлікація (уточнення) проведена грамотно, використано максимум параметрів, то тим більш адекватною буде та частина понятійного апарату, що підлягала експлікації. На основі експлікаційного аналізу створено психотехніку – тотальна експлікація (ТЕ), сутність якої полягає у щоденних тренінгах здатності до експлікацій понять. ТЕ передбачає: вибір сфери використання понятійного апарату для тренінгу та групи понять для експлікації; концентрацію на цих поняттях; вивчення цих понять та їх зв'язків з реальністю за декількома параметрами; висновки експлікації. Практикувати варто щоденно, мінімум 1 годину в день.

Отже, тотальна експлікація – це своєрідний тренажер для розвитку здібностей до експлікації як ключового елементу процесу розуміння.

 • [1] Філософський словник / за ред. В. L Шиикарука. – [2-е вид., перероб, і доп.] – К. : Голов. Ред. УРЕ, 1986.
 • [2] Експлікація // Філософський форум. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : forumfilosofia.ru/vicvvtopic php?f=3&t=789
 
<<   ЗМІСТ   >>