Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види СПТ.

 • 1. Поняття про коучінг.
 • 2. Ділові та організаційно-розумові ігри.
 • 3. Тренінг асертивності.
 • 4. Тренінг комунікативності.
 • 5. Тренінг "Складові гарного настрою".
 • 6. Тренінг особистісного зростання.
 • 7. Тренінг-практикум "Формування у жінок позитивної самооцінки та активних дій у ситуації безробіття".
 • 8. Сфера використання арт-терапії.

Ключові слова: тренінг, соціально-психологічний тренінг, тренінгові групи, групове соціально-психологічне навчання, групова психотерапія.

Поняття про коучінг

Однією з технологій високоефективних механізмів управління людськими ресурсами на рівні організації, яка містить спеціальні етапи, способи і засоби реалізації управлінського процесу, що забезпечують наскрізність мети, взаємоадаптацію суб'єктів управління і сприяють "включенню" механізмів саморозвитку, є коучінг. Уперше елементи коучінгу були застосовані на практиці відомим філософом Давньої Греції Сократом (більше 2500 років тому). Він навчав греків, як покращити власне життя. Спочатку за допомогою запитань діагностував їхній інтелектуальний потенціал, підштовхуючи до роздумів про своє життя, а потім знову ж таки за допомогою правильно поставлених питань сприяв їхньому особистісному розвитку. Учні не отримували при цьому готових рішень, а тільки спрямування. Сократ використовував три важливі елементи коучінгу: діагностику потенціалу учня; допомогу в самостійному досягненні мети; визначення завдань для самостійного вирішення[1].

Коучінг (з англ. coaching – тренерство) – інструмент особистісного й професійного розвитку, формування якого почалося в 70-80-х роках XX століття. Міжнародна федерація коучінгу (ICF) дає визначення процесу коучінгу як безперервного співробітництва, яке допомагає клієнтам досягати реальних результатів в особистому і професійному житті. На думку Т. Голві, коучінг – це розкриття потенціалу людини з метою максимального підвищення ii ефективності. Коучінг не вчить, а допомагає вчитися[2].

Коучинг спрямований на внутрішнє усвідомлення виконання дії людиною, яка сама несе відповідальність за і? виконання[3]. Як стверджує Т. Борова, коучінг не тільки спрямовує дію на розвиток, але також є рушійною силою для подальшого саморозвитку людини, усвідомлення власних цінностей з метою досягнення поставлених цілей[4].

Коучинг є не просто набором засобів. Він, з одного боку, методологічно межує зі "звичайним" психологічним консультуванням, тренінговими методами розвитку особистості, психотерапією, а з другого, концептуально та історично пов'язаний з управлінським консалтингом, управлінням та розвитком персоналу й ефективно використовується в цих сферах[5].

Коучинг – важливий інструмент для менеджерів, який допомагає у виявленні та розкритті потенціалу як особистості, так і групи людей у тій сфері, якій вони себе присвятили. Це стиль менеджменту, який зумовлює нову корпоративну культуру; базується на довірі, відкритості, узгодженості та цілей усього колективу[6].

Джерела коучінгу лежать у спортивному тренерстві, позитивній, когнітивній та організаційній психології, в уявленні про усвідомлене життя й можливостях постійного та цілеспрямованого розвитку людини. Нині існує більше сотні різних течій та форм коучінгу, зокрема: ко-активний коучінг[7], self-коучінг[8], трансформаційний коучінг[9], NLP-коучінг[10], провокативний коучінг, процесуальний коучінг, трансакційний коучінг, коучінг прийняття рішень[11], системний коучінг[12] тощо.

Науковці усіх підходів погоджуються, що коучінг – це процес сприяння максимальному саморозкриттю потенціалу окремих людей чи організацій. Зокрема, на думку Ентоні Μ. Грант, "коучінг – це сфокусований на рішення, орієнтований на результат і процес співробітництва, під час якого коуч сприяє покращенню виконання діяльності, збільшенню життєвого досвіду, самостійному навчанню та особистісному зростанню людей з нормальних (не клінічних) популяцій"[13].

Засновник школи трансформаційного коучінгу PhD Пітер Вріца трактує коучінг як "мистецтво сприяти розвитку інших людей"[14]. Ефективний коуч, на думку автора, допомагає іншим людям реалізовувати свій потенціал, який вони вже мають, проте, можливо, ще не проявили.

Отже, коучінг – це наука та мистецтво сприяння саморозкриттю людини чи організації[15]. Коучінг працює як інтерактивний процес підтримки окремих людей та організацій, що передбачає сприяння максимальному і розкриттю їхнього потенціалу. Це – оптимізація психічної норми шляхом сприяння проявленню досі не реалізованого ресурсу для вирішення надзавдань у різних сферах життя в контекстах, що постійно змінюються.

Коучінг лідерів та організацій, включаючи в себе проектний коучінг, ситуаційний коучінг і транзитивний коучінг, як і будь-який напрям практичної психології, все більше використовує методи спостереження, бесіди, опитування, тестування та моделюванні[10]. Так, ситуаційний коучінг фокусується на конкретному (тактичному) покращенні або оптимізації роботи в чітко заданому контексті. Проектний коучінг охоплює стратегічний менеджмент людини (команди) з метою отримання ефективного кінцевого результату. Транзитивний коучінг допомагає людям переходити від однієї роботи чи ролі до іншої.

Коучінг нині став доповненням, а подекуди й заміною тренінгу, оскільки, на відміну від тренінгу (навіть персонального), коучінг є більш сфокусованим, контекстуалізованим і має індивідуальну спрямованість, а також, якщо розглядати реальні зміни, коучінг є більш вигідним за ціною, ніж традиційні тренінгові методи, бо підхід коучінгу орієнтований скоріше на досягнення успішних результатів, ніж на пошук причин існуючих проблем чи формування корисних навичок.

Виокремлюють три великі сфери застосування коучінгу:

Адміністративний (а також політичний) коучінг – це робота з першими особами компаній, організацій, державних установ чи політичних структур. Коуч допомагає втримувати і примножувати досягнення політичного діяча (керівника компанії): розподіляти ресурси, здійснювати стратегічне лідерство, грамотно реалізовувати . владні повноваження тощо. І часто людина, яка піднялася на найвищий щабель соціальних досягнень, як ніхто інший потребує поряд із собою спеціаліста, з яким можна обговорити свої надії та мрії, сумніви і побоювання, людини, що має підготовку задати питання і відкрити нове бачення, – коуча.

Бізнес-коучінг навчає справлятися людей з професійними викликами. Він може бути зосереджений як на окремих людях, так і на всій системі бізнесу в цілому, тоді він буде називатися відповідно персональним бізнес-коучінгом та командним бізнес-коучінгом. Головними результатами бізнес-коучінгу є покращення показників роботи: фінансових, логістичних, управлінських тощо.

Life-коучінг (життєвий коучінг) включає в себе допомогу людям у досягненні особистих цілей, які можуть бути досить далекими від професійних чи організаційних цілей. Як і в транзитивному коучінгу, life-коучінг допомагає людям ефективно вирішувати різні життєві завдання, що виникають у міру того, як особа просувається від однієї стадії життя до іншої. Тут, так само як і в адміністративному чи бізнес-коучінгу, можливий й індивідуальний (персональний), і груповий (у даному випадку, наприклад, сімейний) коучінг.

Урахування змісту, підходів, методів і технологій роботи коуча з точки зору психологічної науки дозволяє визначити декілька основних спрямувань. Згідно з першим – коуч забезпечує специфічну атмосферу взаємної довіри та ініціативної амбітної готовності (з боку клієнта) прийняти виклик для перемоги над собою, успіху в досягненні власної мети. Це можливо за допомогою, наприклад, технологій ефективного слухання[9], фокусування уваги[18], цілеспрямованого альянсу[19] тощо.

Другий напрям передбачає виявлення у процесі коучінгу сильних та слабких сторін своїх клієнтів за допомогою всіх видів спостереження, діагностичних питань, опитувальників та тестових методик (наприклад, "Колесо життя" "Реєстр оцінювання повсякденних звичок"[20] або "Компас для коучів"[9]). Це уможливлює конкретний та структурований зворотний зв'язок, формуючи відповідальність і компетентність учасників, допомагаючи прояснити їхні позиції, налаштуватися на реальні зміни, не втрачаючи з ними контакту й робочих відносин.

Третій напрям представляє коуч, що сприяє більш ефективній співпраці людей (команд) з метою досягнення поставлених цілей. Він уміє допомогти людині чітко структурувати алгоритми цілепокладання, прийняття рішень, планування чи мотивації за допомогою методик і технологій моделювання (GROW[22], SMART[23], "сходи росту" Френка Пьюселіка тощо).

Четверту групу спрямованості презентує коуч, що допомагає розкритися творчому потенціалу учасників для доступу до ідей, які відкривають інноваційні можливості, а саме: коуч допомагає змоделювати стратегію виходу в "простір рішення", що буде працювати на всіх рівнях життя особистості[24] – унікальний та індивідуальний (спрямований на роботу виключно з даним клієнтом) інструмент самоактуалізаційних трансформацій. Адже коучінг- це не просто набір готових інструментальних технологій, коуч має вміти тут і зараз "створити" ту чи іншу коуч-технологію безпосередньо "під клієнта".

Таким чином, ефективний коучінг потребує акценту одночасно на ідеї, завданні, відносинах та можливостях. Загалом у процесі коучінгу можна виділити такі фази роботи[25]:

 • а) контракт – фаза, що має за мету створення партнерських відносин та вирішує завдання: узгодження умов співпраці; знайомство із запитом на коучінг; створення готовності клієнта відповідати за вирішення запиту; системний погляд на запит; сприяння клієнту в постановці цілей, що можуть бути виміряні;
 • б) планування діяльності – фаза має відтворити ініціативу клієнта до вирішення свого запиту: проблематизація клієнта – зустрітися "віч-на-віч" :із запитом; виокремлення проблемного патерну, що є сутністю запиту; створення плану дій та знаходження інструментів для зміни патерну.
 • в) коучінг-вппив полягає в тому, що на цій фазі коуч і клієнт мають обрати (погодити) засоби і формати трансформації проблемного патерну для вирішення запиту клієнта, а саме: забезпечення структури і кількості коуч-сесій; слідування цілям для розкриття потенціалу клієнта; спонукання знищення (порушення) проблемного патерну; вихід за обмеження клієнта; підтримка балансу відповідальності в коучінгу;
 • г) підбиття підсумків – на цій фазі важливими є: оцінка результативності коучінгу з боку клієнта; оцінка ефективності процесу і результатів коучінгу з боку коуча; перевірка екології, контекстуалізація і закріплення результатів коучінгу[25].

Отже, професійна практика коуча тією чи іншою мірою споріднена з роботою: викладача, консультанта, тренера, психотерапевта, бізнес-тренера, соціального працівника, наставника та' ін. Тому дуже важливо критеріально визначити відмінності коучінгу від інших (супутніх) різновидів професійної психологічної практики: психотерапії, консультування, викладання, тренерства, управлінського консалтингу, наставництва. Суттєва унікальність процесу коучінгу як професійної психологічної практики стисло може бути описана так: "знайти" себе в тому чи іншому контексті життєдіяльності; "відкрити" себе для тих ресурсів і можливостей, що є і можуть бути актуалізовані; "використати" в собі ці нові можливості для перемоги над власними обмеженнями, саморозкриття, самовдосконалення і самореалізації.

 • [1] Руда Г. В. Коучинг в управлінні закладом освіти / Γ. В. Руда // Освітній простір. Глибини регіональні та інформаційні аспекти : наук.-метод. журнал. – Чернівці: Наші книги, 2014. – Вип. 18, – С. 128-131.
 • [2] Голви T. Максимальная реализация: Работа как внуїрення игра / Г. Голви. – [пер. с англ). -" Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 65-79.
 • [3] Руда Г. В. Коучинг в управлінні закладом освіти... – С. 129.
 • [4] Борова Т. А. Коучинг як механізм спрямованої самоорганізації / Т. А. Борова // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – №3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу tme.umo.edu.ua/docs/3/lobordio.pdf
 • [5] Борова Т. А. Сучасні технології управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу / Т. А. Борова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. -2012. – №37.-С. 118-122.
 • [6] Руда Г. В. Коучинг в управлінні закладом освіти / Г. В. Руда // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : наук.-метод, журнал. – Чернівці: Наші книги, 2014. – Вип. 18. -С 128-131.
 • [7] Томашек Н. Системный коучинг. Цел сориентированный подход в консультировании / Н. Томашск ; пер. с нем. – X.: Гуманитарный центр, 2008. –176 с.
 • [8] Лусиани Джозеф. Сила Self-коучинга: Пять шагов к самореализации и успеху / Джозеф Лусиани ; пер. с англ. – М.: София, 2006. – 288 с.
 • [9] Врица П., Ардуи Я. Когда качество действий встречается с центровкой. Компас для коучей / П. Врица, Я. Ардуи. – М. : Международная академия трансформационного коучинга и лидерства, 2008.-224 с.
 • [10] Дилтс Р. Коучинг с помощью НЛП / Р. Дилтс. – СПб : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2004. – 256 с.
 • [11] Грант Э., Грин Дж. Коучинг принятия решений / Э. Грант, Дж. Грин. – СПб: Питер, 2005. – 144 с.
 • [12] Томашек Н. Системный коучинг. Целеориентированный подход в консультировании / Н. Томашек; пер. с нем. – X.: Гуманитарный центр, 2008. – 176 с.
 • [13] Грант Э, Грин Дж. Коучинг принятия решений 27.
 • [14] Врица Π. Ардуи Я. Когда качество действий встречается с центровкой. Компас для коучей...-С. 18.
 • [15] Коучінг як сучасна концепція практичної психології. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу - zelenin.com.ua/text/] 4-articles/359-2009-12-27-11 -39-30.html
 • [16] Дилтс Р. Коучинг с помощью НЛП / Р. Дилтс. – СПб : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2004. – 256 с.
 • [17] Врица П., Ардуи Я. Когда качество действий встречается с центровкой. Компас для коучей / П. Врица, Я. Ардуи. – М. : Международная академия трансформационного коучинга и лидерства, 2008.-224 с.
 • [18] Голви У. Тимоти Максимальная самореализация. Работа как внутренняя игра. Фокус, обучение, удовольствие и мобильность на рабочем месте. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – С. 65-79.
 • [19] Уитворд Л., Кимси-Хауз Г., Сандал Ф. Ко-активный коучинг: учебник / Л. Уитворд, Г. Кимси-Хауз, Ф. Сандал ; пер. с англ. – М. : Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. – С. 40-42.
 • [20] Там само. – С. 277-285.
 • [21] Врица П., Ардуи Я. Когда качество действий встречается с центровкой. Компас для коучей / П. Врица, Я. Ардуи. – М. : Международная академия трансформационного коучинга и лидерства, 2008.-224 с.
 • [22] Грант Э., Грин Дж. Коучинг принятия решений / Э. Грант, Дж. Грин. – СПб : Питер, 2005. -144 с.
 • [23] Аткинсон Мэрилин, Чоис Т. Рае. Пошаговая система: Наука и искусство коучинга / Мэрилин Аткинсон, Т. Рае Чоис; пер. с англ. – К : Companion Group, 2009. – 208 с.
 • [24] Дшггс Р. Коучинг с помощью НЛП / Р. Дилтс. – СПб : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2004. – 256 с.
 • [25] О'Нил М. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в привлечении руководителей к решению их проблем / М. О'Нил. – М.: Международная академия корпоративного управления и бизнеса, 2005. – С. 97-168.
 • [26] О'Нил М. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в привлечении руководителей к решению их проблем / М. О'Нил. – М.: Международная академия корпоративного управления и бизнеса, 2005. – С. 97-168.
 
<<   ЗМІСТ   >>