Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогічна майстерність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Картка вихованості учня середніх класів

 • 1. Прізвище, ім'я учня.
 • 2. Школа, клас.
 • 3. Батьки.
 • 4. Вид спрямованості (суспільна, групова, ділова, егоїстична, не визначена).
 • 5. Навчально-пізнавальна активність (висока, середня, низька).
 • 6. Рівень самостійності (високий, середній, низький).
 • 7. Рівень сформованості найбільш загальних якостей:
  • а) колективізм (відповідальність за поведінку перед колективом, відповідальність за поведінку товаришів, уміння й прагнення протистояти аморальному вчинку, уміння та прагнення враховувати думку товаришів по класу, увічливість, тактовність);
  • б) чесність (правдивість, самокритичність, справедливість, сором'язливість, моральна стійкість, вірність даному слову, вірність дружбі);
  • в) працелюбство (потреба в постійній праці, уміння й прагнення використовувати свої здібності та сили в праці, об'єктивне оцінювання своєї й чужої праці, культура праці, самовиховання трудових умінь і навичок);
  • г) емоційність (доброзичливість, чутливість, співчуття, розуміння інших людей, відчуття краси, міри);

ґ) ставлення до навчання (стійкий інтерес до навчання, добросовісне виконання навчальних завдань, уміння вчитися, мислити, самооцінка знань, уміння долати труднощі в навчанні);

д) саморегуляція поведінки (самодисципліна, самоконтроль, вимогливість до себе та інших).

Карцытка вихованості старшокласника

 • 1. Прізвище, ім'я.
 • 2. Школа, клас.
 • 3. Показники оцінки (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Показники оцінки

Показник

Бал

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

1. Спрямованість

Суспільна

мотивація

поведінки

Поведінку

визначають

суспільні

інтереси

Групова (як усі, так і я)

Спрямованість не сформована

Егоїстична

спрямованість

2. Моральна характеристика

Суспільні

норми

поведінки

У цілому діє відповідно до суспільної поведінки

Дотримується норм поведінки при вимогах їх дотримання

Слово розходиться 3 ділом

Безпринципність,

аморальність

3. Самосвідомість

Самокритичний, вимогливий до себе та інших, об'єктивна самокритичність

Оцінювання колективу й самооцінки в цілому збігаються

Завищена

або

занижена

самооцінка

Несамокритичний, поблажливий до своїх недоліків

Критикує інших, не любить, якщо його критикують

4. Вольова характеристика

Володіє собою, самостійний, уміє долати труднощі

Проявляє волю при досягненні мети, володіє собою в складних ситуаціях

Несамостійний, потрапляє під чужий вплив, діє за вказівкою інших

Слабохарактерний або свавільний

Безвольний

або

впертий,

конфлікт

ний

5. Розумова характеристика

Допитливий,

ерудоваиий,

кмітливий

Добра

пам'ять, уміє мислити, допитливий, але в чомусь одному

Може добре вчитись, але інтересу до навчання не проявляє

Недобросовісний у навчанні, не вміє мислити

Учитися не хоче, думати не вміє, лінивий

6. Емоційна характеристика

Людяний,

співпереживає,

порядний,

чуйний

Чуйний, але розчаровується в собі й інших

Емоційно

не

стабільний

Грубий, черствий, песиміст або істерик

Жорсто

кий,

бездушний

7. Трудова підготовка

Добросовісний у праці, висока працездатність

Старшокласники самооцінку рівня своєї вихованості можуть здійснювати за таким більш розширеним переліком інтегрованих показників [28, с. 38-39], як зовнішній вигляд, культура поведінки, усвідомлена громадська активність, сформованість наукового світогляду й національної самосвідомості, усвідомлене ставлення до навчання, залучення до світової та національної культури, працелюб- ство, патріотизм, гуманізм, доброзичливість, милосердя, чесність, самоаналіз, самоконтроль, ставлення до надбань народу й природних ресурсів, заняття фізичною культурою і спортом та ін.

Кожен інтегрований показник може бути оцінений за 5-бальною системою:

 • 5 балів – показник позитивний за змістом, яскраво виражений, стабільно проявляється;
 • 4 бали середній і позитивний рівень вияву показника, проявляється в більшості випадків;
 • 3 бали – недостатній позитивний рівень показника;
 • 2 бали негативний рівень вияву показника;
 • 1 бал – наявність лише негативних моментів за показником.

Яка періодичність цієї роботи? Найдоцільніше здійснювати такий

аналіз-самооцінку раз на рік у кінці навчального року.

Так, за роками перебування учня в школі накопичуватиметься безцінна інформація для педколективу й самого учня про розвиток його особистості, яка може бути використана для необхідної корекційної роботи з ним, завершальної профорієнтації з ним у випускному класі та ін.

Уся ця інформація може розглядатися випускником і як програма самовдосконалення, самоосвіти й самовиховання після школи.

Найчастіше педколективи, на жаль, не мають такої комплексної інформації про учнів.

 
<<   ЗМІСТ   >>