Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогічна майстерність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Атестаційна комісія навчального закладу мас право:

 • • визначати відповідність (невідповідність) педагога займаній посаді, підтвердити або присвоїти йому категорії "спеціаліст 2 категорії", "спеціаліст 1 категорії";
 • • прийняти рішення й порушити клопотання перед атестаційною комісією районного (міського) відділу освіти про підтвердження або присвоєння педагогові категорії "спеціаліст вищої категорії" або педагогічних звань "старший учитель", "учитель-методист".

Атестаційна комісія при районному (міському) відділі освіти:

 • • розглядає й підтверджує (не підтверджує) рішення навчальних закладів про присвоєння педагогам категорій "спеціаліст 2 категорії" "спеціаліст 1 категорії";
 • • розглядає та піднімає клопотання перед обласним управлінням освіти про присвоєння педагогам категорії "спеціаліст вищої категорії" й педагогічних звань "старший учитель" й "учитель-методист" на основі відповідних рішень атестаційних комісій навчальних закладів.

Атестаційна комісія при обласному управлінні освіти розглядає клопотання комісій при районних (міських) відділах освіти про присвоєння педагогам категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічних звань "старший учитель", "учитель-методист" і виносить із них рішення.

На рівні навчального закладу атестаційна комісія повинна закінчити роботу до 20 березня, на рівні райво (міськво) – до 20 квітня та ін.

Одна обов'язкова умова – до атестації педагог допускається тоді, коли перед цим він пройшов за фахом підвищення своєї кваліфікації.

Аналіз роботи цих комісій (особливо в навчальних закладах) показує: уже накопичено значний позитивний досвід атестації педагогічних кадрів. Він дає змогу значно конкретизувати наявну нормативну базу з атестації, зробити цей процес більш відкритим, максимально об'єктивним, зрозумілим для обох сторін (комісії й учителя). Деякі головні елементи цього досвіду [8,4, с. 19-20:12]:

 • 1. Підготовка й організація атестації:
  • а) готуючись до проведення атестації, керівникам загальноосвітніх закладів бажано:
   • • провести необхідну аналітичну роботу та рівномірно розподілити педпрацівників на атестацію за роками на основі 5-річного циклу;
   • • проаналізувати причини непроходження атестації окремими педагогами (якщо були такі випадки);
   • • забезпечувати науковий підхід при вивченні системи роботи вчителів, які атестуються, правильно оформляти атестаційні матеріали;
   • • організовуючи роботу атестаційної комісії, чітко розподіляти обов'язки між її членами;
   • • систематично вести облік курсової перепідготовки педагогів, забезпечувати її проходження не пізніше ніж за рік до атестації;
  • б) від чіткого планування роботи залежить результат атестації, тому потрібно мати такі документи:
   • • заходи з підготовки та проведення атестації педкадрів на п'ять років;
   • • план роботи атестаційної комісії на поточний навчальний рік;
   • • наказ про організацію й проведення атестації, який щороку видається не пізніше 20 вересня;
  • в) дирекція освітнього закладу складає:
   • • список учителів, які підлягають атестації в поточному навчальному році;
   • • список кандидатів на присвоєння категорії "вища" та педагогічних звань;
   • • графік проведення атестації, співбесід й ознайомлення педагогів з атестаційними листами;
  • г) за наслідками атестації щороку готуються та видаються документи:
   • • наказ про встановлення категорії педагогам, які атестувались;
   • • виробничий наказ за наслідками атестації (позитивні приклади, перелік проблем, які потрібно розв'язувати, причини, які слід усувати в ході атестації та ін.);
   • • письмовий звіт (аналіз) у відділ освіти;
   • • ведення обліку педагогів, які отримали педагогічні звання, а також тих, хто одержав рекомендацію;
   • • оформляються протоколи атестаційних комісій;

ґ) атестаційна комісія складає план роботи на навчальний рік, який передбачає:

 • • вивчення нормативних документів МО з питань атестації та відповідних документів облво й райво (міськво);
 • • поповнення матеріалів про атестацію в шкільному методичному кабінеті;
 • • видання наказів з організації й проведення атестації;
 • • забезпечення систематичного розгляду на засіданнях шкільних методоб'єднань питань підвищення педагогічної майстерності вчителів;
 • • визначення педагогів, які будуть проходити атестацію, та кандидатів серед них на присвоєння категорій і педагогічних звань, вивчення досвіду роботи цих учителів;
 • • закріплення членів атестаційної комісії за педагогами, які атестуються, для надання їм методичної допомоги й вивчення їхньої роботи;
 • • запрошення працівників райво (міськво) для вивчення роботи тих педагогів, які претендують на вищу категорію, педагогічні звання;
 • • систематичний контроль й аналіз стану підготовки педагогів перед атестацією;
 • • вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду учителів, які атестуються, організація їхніх творчих звітів, підготовка творчих портретів цих педагогів, виставок їхніх робіт;
 • • обов'язкове заслуховування виконання педагогами рекомендацій, отриманих під час попередньої атестації (якщо такі випадки були);
 • • вивчення результативності курсової перепідготовки, самоосвіти вчителів;
 • • підготовка атестаційних матеріалів;
 • • проведення, засідань атестаційної комісії;
 • • підбиття підсумків проведеної атестації, узагальнення цих матеріалів відповідними наказами, обговорення їх на засіданні педагогічної ради;
 • д) кожен учитель складає план своєї роботи в ході атестації. Орієнтовні складники цього плану (заходи, строки виконання, хто контролює й аналізує цю роботу): відвідування психолого-педагогічного семінару для вчителів, які атестуються (10-12 годин); проведення відкритих уроків (2-3 уроки); оформлення матеріалів творчої майстерні (для кандидатів на вищу категорію або педагогічне звання); удосконалення й дооформления навчальної документації (поурочні плани, дидактичні матеріали та ін.); проведення відкритих позакласних заходів; виступ із творчим звітом на засіданні методоб'єднання та ін.
 • 2. Оцінювання професійного рівня педагога

Це зворотний зв'язок, який дає змогу дирекції навчального закладу бачити ефективність її зусиль із підвищення професійного рівня педколективу в процесі методичної роботи з ним.

Атестаційні комісії (як уже відзначено вище) поки що не мають у своєму розпорядженні надійної й вичерпної методики визначення цього показника педагога.

Тому шкільна практика підказує використання такої орієнтовної технології визначення професійного рівня вчителя, яка включає:

 • • основні показники й напрями діяльності педагога (їх оптимально може бути 10);
 • • деталізацію кожного показника в 4-варіантній системі (виходячи з прийнятих зараз чотирьох кваліфікаційних категорій);
 • • нескладний спосіб узагальнення інформації, який дає змогу атестаційній комісії "виходити" на окремі кваліфікаційні категорії й педагогічні звання.
 
<<   ЗМІСТ   >>