Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Внутрішній аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретичні основи внутрішнього аудиту Ризики діяльності підприємства і внутрішній контроль (модель COSO) Сучасні уявлення про ризик і контроль. Модель ризику. Визначення ризику. Цілі діяльності організації і ризики, що загрожують їх досягненнюСуть ризику. Вимірювання ризику. Суть ризик-менеджменту Визначення суті внутрішнього контролю. Характеристика елементів системи контролюЕлементи контролюЗалишковий ризик Ідентифікація і оцінка ризиків суттєвого викривлення у фінансовій інформації. Концепція суттєвості викривлень у фінансовій інформації Визначення суті понять викривлення, помилки, шахрайство, незаконне привласнення активів, неправдива фінансова звітність Характеристика концепції суттєвості інформації Суть внутрішнього аудиту Історія виникнення і розвитку внутрішнього аудиту та його необхідність Суть внутрішнього аудиту Внутрішній аудит у системі корпоративного управління підприємстваВнутрішньокорпоративний контроль і аудит Загальна характеристика стандартів внутрішнього аудиту. Основні вимоги Стандартів якісних характеристик Характеристика стандартів внутрішнього аудиту Основні вимоги стандартів якісних характеристик Організація і методика внутрішнього аудиту Методичні засади внутрішнього аудиту Предмет аудиту. Характеристика об'єктів аудиту та їх класифікація Принципи внутрішнього аудиту Аудиторський ризик Методи аудитуПрийоми аудиторського вибіркового контролю. Види аудиторської вибіркиСуть аудиторського тестування. Види аудиторських тестів Процес аудиту та аудиторські доказиВикористання аналітичних процедур для отримання аудиторських доказів Звітність за результатами діяльності служби внутрішнього аудиту Організаційні діяльності внутрішнього аудиту Характеристика стандартів діяльності внутрішнього аудиту Вимоги і рекомендації стандартів щодо діяльності внутрішнього аудиту Вимоги і рекомендації стандартів щодо функцій внутрішнього аудиту в управлінні ризиками діяльності підприємства і внутрішнім контролемУправління ризиком функції внутрішнього аудитуОцінка внутрішнім аудитом адекватності процесів контролю Оцінна внутрішнім аудитом надійності та цілістності інформаціїОцінка системи забезпечення приватності в організації Організація служби внутрішнього аудиту на підприємствіФункції та завдання внутрішнього аудиту Організація і методика виконання аудиторських завдань Суть і особливості виконання завдань з надання впевненості Планування аудиторського завдання Виконання аудиторського завдання. Аналіз основних причин. Робочі документи внутрішнього аудитора Узагальнення результатів аудиторської перевірки Робота з матеріалами перевірки після затвердження аудиторського звітуМоніторинг виконання виданих рекомендаційОцінка та підвищення якості внутрішнього аудиту Організація і методика проведення внутрішньої аудиторської перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес-процесів Ризик орієнтований підхід до перевірки стану внутрішнього контролю Організація і методика аудиторської перевірки ефективності внутрішнього контролю бізнес-процесів компанії Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за допомогою внутрішнього аудиту Процедури внутрішнього аудитора, необхідні для виявлення ознак шахрайства або помилкиФормування відповідної атмосфери в колективі Методика дослідження можливого шахрайста Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках Зловживання в комп'ютерному середовищі. Заходи аудитора щодо зниження ризику шахрайства за допомогою комп'ютера Ідентифікація і оцінка ризиків суттєвого викривлення і ознак шахрайства у фінансовій інформації Викривлення у фінансовій звітності. Діагностика шахрайства у фінансовій звітностіОзнаки можливого шахрайства Внутрішній контроль ризику крадіжок
 
>>