Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Теорія систем в екології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


перша. Основи використання теорії систем в екології Основні положення загальної теорії систем Історія розвитку вчення про системи Зв'язок теорії систем з іншими науками Поняття системи Властивості систем Класифікація систем Системний аналіз та системний підхід як методології дослідження систем Складність екологічних систем Закономірності функціонування екологічних систем Структурно-функціональні рівні організації органічного світу Ступені організації екосистем Консорційні екосистеми Парцелярні екосистеми Біогеоценозні екосистеми Ландшафтні екосистеми Провінційні екосистеми Біомні екосистеми Субстратні екосистеми Глобальна екосистема – біосфера Енергетичний баланс екологічних систем та їх продуктивність Енергетичний баланс екологічних систем Біологічна продуктивність екологічних систем Екологія популяцій Екологічні фактори та їх вплив на життєдіяльність організмів Поняття про екологічні фактори Класифікація екологічних факторів та їх вплив на живі організми Види дії екологічних чинників на організми Екологічна ніша з позицій системного підходу Природна динаміка та еволюція екосистем Екологічна сукцесія Еволюція екосистем Флуктуації екосистем Стійкість, стабільність та самоочищення екосистем Механізми стійкості екологічних систем Самоочищення екологічних систем Системний аналіз самоочищення біотехноценозу Основні закони функціонування екологічних систем Методологія системного аналізу довкілля Суть і завдання системного аналізу Основні принципи системного аналізу Етапи і послідовність системного аналізу Методика проведення системного аналізу Методи системного аналізу Неформальні методи Формалізовані методи Методологія побудови або ідентифікації складних систем Опис системи на вербальному рівні Історична форма опису системи Предметна форма опису системи Функціональна форма опису системи (функціональний аналіз) Принципи моделювання екологічних систем і процесів Поняття "модель" і "моделювання". Абстрактна модель системи довільної природи Класифікація моделей Властивості моделей Підходи до фізичного і математичного моделювання Узагальнений алгоритм побудови математичної моделі Формалізовані процедури системного аналізу Аналіз та синтез у теорії пізнання і системному аналізі Декомпозиція та агрегація Процедура декомпозиції. Алгоритм декомпозиції Агрегатуваннядруга. Використання теорії систем для розв'язання екологічних задач Елементи якісної теорії динамічних моделей екологічних систем Особливості математичного моделювання екологічних процесів Моделі екологічних систем, що описуються одним диференціальним рівнянням першого порядку. Стійкість. Метод Ляпунова Моделі, що описуються системами диференціальних рівнянь другого порядку. Фазова картина системи. Визначення стійкості Лінійні системи. Типи особливих точок: вузол, сідло, фокус, центр Дослідження стійкості нелінійних систем за методом Ляпунова Кінетичні рівняння Лотки та модель Вольтерра Використання методів системного підходу та моделювання в екології Основні принципи використання загальносистемного підходу до моделювання екологічних систем Детерміністські моделі Стохастичні моделі Екологічні тригери, автоколивання, граничні цикли Динамічні моделі в екології Узагальнені моделі взаємодії двох видів Матричні моделі Оптимізаційні моделі Ігрові моделі PEST- та SWOT-аналіз в управлінні екологічними системами
 
>>