Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Теорія систем в екології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методологія системного аналізу довкілля

Суть і завдання системного аналізу

Системний аналіз е одним із напрямів системного підходу. Системний аналіз у вузькому сенсі е методологією ухвалення рішень, а в широкому сенсі – синтез методології загальної теорії систем, системного підходу і системних методів обґрунтування і ухвалення рішень.

Системний аналіз дозволяє розділити складне завдання на сукупність простих, розчленувати складну систему на елементи з урахуванням їх взаємозв'язку. Таким чином, системний аналіз є процесом послідовної декомпозиції вирішуваної складної проблеми на взаємозв'язані приватні проблеми.

Суть системного аналізу полягає в такому:

  • 1. Системний аналіз пов'язаний з ухваленням оптимального рішення з багатьох можливих альтернатив.
  • 2. Кожна альтернатива оцінюється з позиції тривалої перспективи.
  • 3. Системний аналізі розглядається як методологія поглибленого з'ясування (розуміння) і впорядкування (структуризації) проблеми.
  • 4. У системному аналізі робиться упор на розроблення нових принципів наукового мислення, що враховують взаємозв'язок цілого і суперечливі тенденції.
  • 5. Застосовується в першу чергу для вирішення стратегічних проблем.

У системному аналізі використовуються як математичний апарат загальної теорії систем, так і інші якісні й кількісні методи з області математичної логіки, теорії ухвалення рішень, теорії ефективності, теорії інформації, структурної лінгвістики, теорії нечітких множин, методів штучного інтелекту, методів моделювання.

До складу завдань системного аналізу в процесі створення інформаційної системи входять завдання декомпозиції, аналізу і синтезу.

Завдання декомпозиції означає представлення системи у вигляді підсистем, що складаються з дрібніших елементів.

Завдання аналізу полягає в знаходженні різного роду властивостей системи або середовища, що оточує систему. Метою аналізу може бути визначення закону перетворення інформації, який задає поведінку системи. У останньому випадку йдеться про агрегацію (композиції) системи в один єдиний елемент.

Завдання синтезу системи протилежне завданню аналізу. Необхідно за описом закону перетворення побудувати систему, що фактично виконує це перетворення за певним алгоритмом. При цьому повинен бути заздалегідь визначений клас елементів, з яких будуватися шукана система, що реалізовує алгоритм функціонування.

 
<<   ЗМІСТ   >>