Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Теорія систем в екології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Декомпозиція та агрегація

Декомпозиція у системному аналізі відповідає аналізу в теорії пізнання. Вона полягає в розбитті системи на підсистеми і вивчення підсистем, завдання – на підзавдання, цілей – на підцілі.

Зазначений процес повторюють, що приводить до деревоподібних ієрархічних структур цілей завдань і завдань системи, вивчення яких дозволяє вивчити систему, її внутрішній склад та функціонування.

Агрегація – це об'єднання частин в одне ціле.

Якщо декомпозиція є етапом аналізу, при якому вивчають склад системи, роботу її елементів, одержують знання про те, як працюють складові частини системи, які функції вони виконують, то агрегація є етапом синтезу. При агрегації вивчають взаємодію елементів і функціонування системи в цілому, одержують знання, чому і для чого система функціонує. Співвідношення етапів аналізу й синтезу показане у табл. 4.2.

Таблиця 4.2 – Порівняння етапів аналізу та синтезу

Етап аналізу

Етап синтезу

Декомпозиція системи. Розбиття на частини

Розгляд системи як частини макросистеми (великої зовнішньої системи)

Пояснення поведінки кожної частини системи

Пояснення поведінки єдиного цілого

Знання про частини агрегатується (об'єднується) в знання про ціпе

Розуміння роботи цілого дезагрегатується для пояснення частин. Визначаються ролі агрегатів у цілому

В аналізі розкривається структура системи, те, як вона працює. Продукт аналізу – знання

У синтезі розкривається функціонування системи, те, чому система працює саме так. Продукт синтезу – розуміння

Мета аналізу – знання

Мета синтезу – розуміння

 
<<   ЗМІСТ   >>