Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Орфоепія

У цій темі проводиться вивчення таких питань: Оволодіння сучасними нормами українського та російського мовлення. Орфоепічні норми сучасного українського мовлення. Орфоепічні норми сучасного російського мовлення.

Згідно з теоретичними положеннями проводиться тренування на спеціальних літературних текстах.

Дикція

Зміст цієї теми: перевірка правильності артикуляції звуків абетки. Дикційні та орфоепічні вправи. Навички культури мовлення, пов'язані із значною перебудовою раніше набутих звичок дихання, мовлення, артикуляції. Метод опосередкованого впливу. Метод безпосереднього впливу.

Під час викладу матеріалу і практичних занять студенти повинні чітко зрозуміти, що точність передачі інформації мовною формою значно залежить саме від дикції. Чіткість фонем, що створює ефект розбірливості, комфортного розрізнювання, легкої ідентифікації слухачем звуків, з яких складені слова, виявляється, впливає на ефективність слухання на рівні з важливістю самих слів.

І навпаки, "інформаційний шум", тобто домішка до існуючої фонеми звука, що її спотворює, підсвідомо втомлює слухача, а згодом втома перейде в роздратування. Так виявиться, що слухач роздратований не самою почутою інформацією, а тільки її звуковою подачею, і промовець може отримати зовсім неадекватне сприйняття.

Правила орфоепії та чіткої дикції в умовах сценічної дії

Ідеться про виконання різноманітних вправ під час проведення невеличких сценічних етюдів.

Цей етап навчання дозволяє студентам інтегрувати набуті технічні навички в систему реальної сценічної поведінки, зрозуміти об'єктивну обумовленість прийомів тренінгу, перевірити якість попереднього тренування.

Навчальний процес на цьому етапі поділяється на такі змістові складники: розвиток слухового аналізатора. Використання внутрішніх і зовнішніх умов, за яких можна поліпшити звучання й уникнути тих чи інших недоліків. Переключення під час словесної дії з одного голосового регістру на інший. Виконання вправ в одному темпі. Виконання вправ у різних швидкостях. Виконання вправ з виправданим дійовим завданням. Виконання вправ з розвинення звукового діапазону.

Подальше вдосконалення мовного апарата неможливе без одночасного вдосконалення здатності студентів розуміти внутрішню логіку текстів, уміння доводити до глядача (слухача) зміст мовних повідомлень.

На цьому зосереджені наступні теми.

 
<<   ЗМІСТ   >>