Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Опанування майстерності в різних екранних жанрах

Оволодіти культурою екранної мови і спілкування, пластичними засобами створення екранного образу можна тільки глибоко розуміючи особливості прояву цих чинників роботи телеведучого в різних жанрах телевізійного мовлення.

Це величезний матеріал, який може бути засвоєний студентами лише в органічному поєднанні з практичними діями в межах певних екранних жанрів.

Тобто викладати теоретичну частину розділу слід почергово – від однієї жанрової форми до іншої, моделюючи в аудиторії мовні та пластичні дії ведучих.

Одночасно, під час аналізу кожного етапу опанування певних жанрових форм, слід акцентувати увагу на матеріалі таких комплексних тем:

Культура телевізійної мови

Головні засади культури телевізійної мовної поведінки як дзеркала та еталона суспільної поведінки. Екранна мова як практична драматургія. Практика редагування текстів екранного виступу. Екранна поведінка в нестандартних ситуаціях. Типові помилки телевізійних ведучих і шляхи їх подолання. Норма та індивідуальність екранної мовної поведінки. Думка – основа мови.

Мовно-інтонаційні особливості різних жанрів телебачення

Специфіка видів і жанрів телевізійного мовлення. Особливості мовної• поведінки та стилю мовлення в новинах, інтерв'ю, бесіді, репортажі, ток-шоу, конкурсах, пізнавальних і розважальних формах телебачення. Монологічні, діалогічні та полілогічні форми телевізійного мовлення. Цільова аудиторія та особливості екранного спілкування.

 
<<   ЗМІСТ   >>