Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підозра і прихованість

Жест "рука прикриває рот" перед або під час висловлювання – людина хоче сховати свою позицію з питання, яке обговорюється; погляд убік означає недовіру; ноги (або все тіло), повернуті до виходу, – свідчення бажання закінчити зустріч, бесіду або те, що відбувається. Якщо більшість слухачів в аудиторії або на нараді приймають таку позу – це сигнал про необхідність завершити захід; потягування або легке потирання носа (звичайно вказівним пальцем) – знак сумніву. Цей жест часто використовують оратори, коли вони не впевнені, як підійти до предмета розмови, або сумніваються в реакції слухачів.

"Домінантність-підпорядкованість"

Коли хтось міцно потискує вам руку і повертає її так, що долоня лежить поверх вашої, він намагається виразити фізичну перевагу; якщо ж простягають руку для вітання долонею догори, то демонструють готовність прийняти підлеглу роль; коли людина стоїть поруч із сидячою, нависаючи над нею, це змушує почувати себе незахищеним і сприймається як перевага; рука партнера при розмові недбало засунута в кишеню піджака, а великий палець знаходиться зовні – це виражає його впевненість у перевазі над вами. Якщо ж зустрічаються два чоловіки, що звикли приймати таке положення, то вони звичайно утримуються від цього жесту на знак поваги одне до одного.

У процесі спілкування люди займають різне просторове розміщення стосовно одне одного. Наука, яка вивчає норми просторової і часової організації спілкування ("просторова психологія"), називається проксемікою. Засновником просторової психології є американський дослідник Е. Хом, який досліджував перші форми просторової організації спілкування у тварин. У випадку людської комунікації запропонована особлива методика оцінювання інтимності спілкування на основі вивчення організації його простору.

Е. Хом виділив чотири зони міжособистісного спілкування:

  • зона інтимного спілкування (від безпосереднього тілесного контакту до 0,5 м). На такій відстані спілкуються знайомі, батьки з дітьми, дуже близькі люди. Крім найближчих, у цю зону допускаються лікарі, медсестри, перукарі та інші спеціалісти, професія яких потребує безпосереднього тілесного контакту з клієнтом. Намагаючись у спілкуванні з кимось увійти в цю зону, ви тим самим натякаєте на те, що хотіли б вважати його другом;
  • зона особистого спілкування (0,5-1,5 м). Межі цієї зони різні для різних культур. Як звичайно, на такій дистанції спілкуються добре знайомі один одному люди. Ця відстань дає їм змогу торкатись один одного, потиснути один одному руку, похлопати по плечу. Більшість людей вважають цю зону своїм особистам простором і не схильні впускати в неї сторонніх людей. Наприклад, коли ви сидите в кафе, де є вільні місця, і новий відвідувач підсідає до вас, то ви почуватиметеся незручно. Або інший приклад: у переповненому транспорті люди уникають візуального контакту один з одним, намагаються дивитись у вікно або на стіну, щоб таким чином витримувати межі особистого простору;
  • зона формального спілкування (1,5-3 м). На такій дистанції ведуть ділові, а також випадкові і малозначимі розмови. Існує вислів "витримати дистанцію", за допомогою якої описують стосунки начальника і підлеглого;
  • зона публічного спілкування (понад 3 м). Простір, що відділяє людину від оратора в залі, є зоною публічного спілкування. У такій ситуації коментарі, інтимні жести не є доречними (наприклад, потиснути руку лекторові, похлопати по плечах).

Отже, основними завданнями невербального спілкування можна вважати такі:

  • – створення і підтримка психологічного контакту, регуляція процесу спілкування;
  • – додавання нових значимих відтінків словесному тексту, правильне тлумачення слів;
  • – вираз емоцій, оцінок, ролей, змісту ситуації.

Зробимо короткий висновок сказаному. Телевізійний ведучий у процесі спілкування використовує два види засобів спілкування: вербальні й невербальні. На перший погляд здається, що більше відсотків при передачі інформації припадає на вербальне спілкування, але варто зазначити, що близько 70% ми спілкуємося невербальними засобами і 30% – вербальними, або словесними. Отже, більше про людину може сказати не її слово, а її тіло.

У психологічній науці поняття конгруентність – термін, який означає відповідність між вербальними і невербальними чинниками повідомлення, узгодженість усіх його складових частин, продиктовані прагненням "підлаштуватися" під співбесідника, знайти з ним контакт, максимально докладно донести потрібну інформацію до глядача.

 
<<   ЗМІСТ   >>