Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поняття стилю ведучого, взаємозалежність стилю ведучого й телевізійної програми

Кожна людина від народження має власну індивідуальність, тобто комплекс невід'ємних якостей особистості, які з часом можуть злегка видозмінюватися. Але головні риси, як звичайно, залишаються впродовж усього життя людини. Саме вони роблять кожну людину неповторною і несхожою на інших, формують її особистий стиль поведінки.

Створення іміджу телеведучого найважливіше для створення іміджу самої програми. Історично склалося, що на телеведучих або дикторів накладається величезна відповідальність. Диктора бачить уся країна, йому вірять і зважають на його думку, телеведучий може впливати на світосприйняття глядачів, їх думки.

Ось що пише Валентина Леонтьева про диктора радянського часу: "У 50-ті роки люди сприймали диктора, як господаря будинку, що запрошує телеглядачів у гості. Весь вечір диктор проводить з телеглядачами. Кожен з нас, дикторів, був монополістом телевізійного вечора. До нас звикали, нас знали, нас чекали і тому могли полюбити. Тепер чекають інформаційну програму, телеоглядача, політоглядача. Але ніхто вже не запитає: "Сьогодні Ніночка чи Валечка?" Це залишилося прикметою телебачення 50-х років". Сучасне телебачення відрізняється від радянського – воно багатоканальне. І тому імідж ведучого відповідальної програми – це і значною мірою імідж усього каналу, індивідуальний вигляд, створюваний з метою залучення до каналу стійкої уваги.

Імідж можна створювати, формувати, змінювати, прилаштовуючись до сучасних вимог телеглядача, намагаючись визначати вектор його розвитку.

Індивідуальний стиль здебільшого можна тільки виявити. Тобто, стиль та імідж – це два різних поняття. Але без яскраво виявленого стилю людині важко створити ефективний, тривалий імідж.

Що ж таке стиль телевізійного ведучого? Це форма життя і діяльності, яка визначає особливості спілкування, поведінку, склад думок, манеру себе поводити, одягатися, набір властивих людині мовних засобів та індивідуальні методи професійної діяльності. Стиль – невід'ємна характеристика ведучого. Кожна його зміна – виняткова подія, до якої глядач повинен звикнути, якщо взагалі захоче це зробити. Саме тому кардинальна зміна стилю ведучого – поодиноке явище.

Чим яскравішим буде цей стиль, чим більше він буде відповідати загальним суспільним тенденціям, тим виразнішою буде кожна поява ведучого на екрані.

Однак індивідуальний стиль ведучого не повинен ставати самоціллю. Стиль ведучого повинен передусім відповідати загальній стилістиці конкретної телевізійної програми. Ведучий – лише екранне обличчя складної колективної праці сценаристів, редакторів, режисера, операторів, журналістів, художників. Отже, індивідуальний стиль ведучого повинен відповідати стилістиці відповідної програми.

Зрозуміло, що програма новин вимагає офіційно- ділового і безпретензійного стилю поводження, одягу та мовлення, а розважальна програма дозволяє значно розкутішого вияву індивідуальної стилістики, відкриває широкий діапазон фантазії для розробки зовнішнього вигляду, використання відповідних мовних конструкцій.

У галузі розробки зовнішнього стилю українських теленовин цікавими є, зокрема, "ТСН" на "1+1", новини на "ICTV", де відчувається професійний підхід стилістів.

Однак і в межах офіційно-ділового стилю можлива безліч стилістичних варіантів, які є похідними від індивідуального стилю ведучих.

Наприклад, новини від Алли Мазур або Наталії Мосейчук мають певні суттєві відмінності, тож і сприйняття й оцінка інформації у глядача може суттєво різнитися.

Стиль подачі новин від Алли Мазур жорсткий, динамічний і зважений. Ведуча неначе звертається до кожного особисто, зазирає глядачеві прямо у вічі, постійно емоційно підкреслює обізнаність у темі повідомлення. Однак у її стилі відчувається певна відчуженість від самих подій, до кожної з яких вона ставиться майже Однаково.

У вечірніх випусках новин по буднях з'являється ведуча зовсім іншого стильового спрямування – Наталія Мосейчук. їй властивий гострий, інколи навіть трошки іронічний, але ніколи не відсторонений погляд. Н. Мосейчук володіє даром зосередження уваги глядача на найголовнішому, природно й чітко артикулює українською мовою, темп її мови дещо повільніший, ніж у Алли Мазур, не такий діловий.

На відміну від дещо "холодного" стилю останньої, стиль Наталії Мосейчук вирізняється більшою теплотою, особистісністю.

Відповідно до свого мовного стилю А. Мазур надає перевагу виразно класичному стилю одягу й стриманим тонам.

Н. Мосейчук, навпаки, одягає класично-романтичні блузи з інтенсивнішою кольоровою гамою.

Незважаючи на різницю, обидві ведучі мають власний цілісний індивідульний стиль і, як наслідок, власну люблячу аудиторію.

І якщо вже ведучі новинних програм за стилістикою можуть докорінно різнитися, то в системі розважального телебачення відмінність стилів ведучих програм є дієвим і необхідним чинником. Однак і в них вимоги стилістики кожної певної програми є основою стилю ведучого. Якщо, приміром, програма розповідає про парашутний спорт, поява ведучої у вечірньому вбранні можлива лише як гумористичний елемент програми. Тобто, загальний стиль програми і пов'язаний з ним стиль ведучого – це гармонійне поєднання всіх елементів програми в цілісний екранний образ, що найвиразніше розкриває тему та ідею програми.

До понять стилю та іміджу дотичними є поняття, які слід викласти в наступній темі.

 
<<   ЗМІСТ   >>