Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вправи на укріплення м'язів видиху (повторювати 4-6 разів, темп вільний, видих фіксований)

  • 1. Нахиліть тулуб уперед, спина горизонтально пряма, дивіться вперед, руки розведіть убік. Випряміться. Коли ви нахиляєтесь – фіксований видих. Коли вирівнюєтесь – вдих.
  • 2. Нахиліть тулуб вліво – випряміться; вправо – випряміться. При нахилі – видих, при випрямленні – вдих.
  • 3. Нахиліть тулуб уперед. Положення долонь – на нижніх ребрах. При нахилі – лікті вперед, при випрямленні – лікті в боки. Нахил: видихніть, стежте за розширеним станом ребер. Випряміться – вдих.
  • 4. Нахиліть тулуб уперед, руками торкніться підлоги. Випряміться, руки в боки. Нахил – видих. Випряміться -вдих.
  • 5. Повороти тулуба вліво-вправо. При повороті – видих, вихідне положення – вдих.

Користуватися можна і багатьма іншими фізичними вправами, що розвивають м'язи живота і міжреберні м'язи, але обов'язково потрібно виконувати їх у спокійному темпі з фіксованим подовженим видихом на всю амплітуду першої фази руху, на другій зворотній фазі – вдих.

Ігрові дихальні вправи

Необхідно зауважити, що дихання людини не є відокремленим від інших психофізичних процесів та існує в єдності з ними. Дихання, кероване корою великих півкуль головного мозку, залежить від потреб організму. Журналіст у процесі свого спілкування перебуває в різних емоційних станах і завжди має певну дієву мету. Конкретна життєва потреба є вирішальною для розвитку будь-яких рухових навичок, серед них і дихання. При спілкуванні журналіст завжди перебуває в певному драматургічному просторі. Розмова розвивається або безконфліктно, або драматургічно. Ініціатива розвитку спілкування або підтримується, або ж ні. Можна говорити про певну персонажність фігури журналіста і героїв, з котрими він спілкується, а також про сюжетність розвитку розмови.

З огляду на подібність журналістської комунікації до драматургічної дії методичне тренування навичок мовлення повинне будуватись, поєднуючи анатомо-фізичний зміст вправ із психологічними дійовими установками. Відірвана від дійового емоційного імпульсу навичка може не включатися під час практичної професійної дії. Тому в ігрових вправах потрібно психологічно концентруватись на дієвій меті, точно уявляти обставини гри. Увага має бути зосереджена не стільки на дихальній вправі, скільки на уявній ігровій меті вправи. Тільки за цих обставин відбудеться автоматизація навички.

Розвиваємо "фіксований" видих і створюємо протидію видиху приголосними звуками [ф], [с], [ш].

"Випускаємо повітря з м'яча"

Вдих за всіма правилами, далі візьміть у руки уявний м'яч і "тисніть" на нього, видихаючи на фонеми [ф], [с], [ш]. Наприкінці стискання різко видихніть залишок повітря, з'єднавши долоні.

"Накачуємо шину автомобіля"

Нахили корпуса з видихом фонеми.

"Пиляємо дрова"

В один бік руху уявного інструмента звучить одна фонема, в інший бік – інша.

"Косимо траву"

Аналогічно попереднім вправам імітуємо рух косаря, видихаючи повітря на фонему.

Навіть на цих простих рухових вправах виявляється, що студент забуває про розслаблені плечі, про дихання носом, увага розпорошується – і видих стає некерованим.

Ігрові вправи на фонеми можна з часом розвивати, додаючи до голосних приголосні фонеми. Коли дихальна навичка стане стійкою, можна запропонувати анатомічно невигідні ігрові вправи. Наприклад, перескакування через перешкоди, вправи з навантаженням, поєднуючи ускладнений рух з контрольованим видихом.

Наступна вправа міститься на межі розвитку дихання і звучання.

Вдих – одна-дві секунди. Затримка – одна секунда.

Видих: на видиху, не форсуючи звук, спокійно порахуйте від одного до десяти. Видих повинен бути розрахований на час лічби до десяти.

У розвитку ця вправа передбачає подовження часу видиху і поступове доведення лічби до 30.

Найважливіше, щоб при лічбі до певної цифри не порушувалася природність видиху. Це можливо, коли вдихається не надмірна кількість повітря і наприкінці лічби повітря не витискається з легень повністю. За фізіологічною нормою видиху на закінченні фази в легенях повинен залишитися пасивний об'єм повітря.

Здатність до нормальної керованої темпоритмічної мови і проговорювання довгої фрази залежить не тільки від тривалого видиху, а й від легкого безшумного добору

повітря на паузі. Виробленню цієї навички допоможуть такі вправи:

Вдих – одна секунда.

Затримка – одна секунда.

Видих – п'ять секунд (лічба вголос від одного до п'яти).

Добирання повітря.

Видих – п'ять секунд (лічба вголос від шести до десяти).

Добирання повітря.

Видих – п'ять секунд (лічба вголос від одинадцяти до п'ятнадцяти).

Добирання повітря.

Видих – п'ять секунд (лічба вголос від шістнадцяти до двадцяти).

Інша вправа:

Вдих – одна секунда.

Затримка – одна секунда.

Видих – п'ять секунд (лічба вголос від одного до п'яти).

Добирання повітря.

Затримка – одна секунда.

Видих – сім секунд (лічба вголос від одного до семи).

Добирання повітря.

Затримка – одна секунда.

Видих – дев'ять секунд (лічба вголос від одного до дев'яти).

Доводимо відрізок лічби до 12,15,20.

 
<<   ЗМІСТ   >>