Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

(2). Вправи, які виконуються на фонемах [Μ] [Н] [Л] і при підключенні голосних фонем

1. Вдих

На видиху промовте на одній висоті протяжно звуки м-н-л.

Між звуками вдих носом.

Контролюйте руками роботу головного і грудного резонаторів. Шия, гортань, щелепи розслаблені. Звуки відчуваються як вібрація на губах. Згадайте про носовий вдих.

Вдих – мммм-вдих-мммм-вдих-мммм

вдих – нннн – вдих – нннн – вдих – нннн

вдих-лллл-вдих-лллл-вдих-лллл.

2 Вдих

На видиху переходимо від однієї фонеми до іншої:

вдих-мммнннллл-вдих-ммннлл-вдих-ммннлл.

3. Вдих

Зміна висоти звуку.

Протягніть звук [м] на одній висоті.

Вдих, підвищіть тон.

Видих, звучить фонема мммм.

Вдих, підвищіть тон.

Видих, звучить фонема мммм.

Піднявши на 3-4 тони, опустіть висоту звучання через вдих-видих.

Така ж вправа на ступеневе тональне підняття зі звуком [н].

Така ж вправа зі звуком [л].

Така ж вправа, поєднуючи звуки [м]-[н]-[л].

4. Вдих

На видиху додайте табличку голосних і-е-а-о-у-и.

Сіупенево підвищіть і понизьте звук:

вдих-ммі-мме-мма-ммо-мму-мми

вдих-нні-нне-нна-нно-нну-яни

вдих-ллі-лле-лла-лло-ллу-лли.

Збережіть наспівність звуку здвоєних приголосних, відчуйте дрижання і вібрацію мовного апарата.

5. Вдих

Вправа на закритому складі.

Ступенево підвищіть і понизіть звук (наспівно):

вдих-ммімм-ммемм-ммамм-ммомм-ммумм-ммимм

вдих-ннінн-нненн-ннанн-ннонн-ннунн-ннинн

вдих-ллілл-ллелл-ллалл-ллолл-ллулл-ллилл.

6. Вдих

Видих – попередня вправа виконується не наспівно, а розмовно. Протяжний характер звучання змінюється на чіткий складовий звук. На одній висоті без подвоєння, звучання рівне, звук не різкий.

Вдих – мі-ме-ма-мо-му-ми

вдих – ні-не-на-но-ну-ни

вдих – лі-ле-ла-ло-лу-ли.

Прочитайте рядки вірша.

Проговорюючи слова, контролюйте звучания голосних, протягуючи їх довше в наголошених складах.

Для вправи рекомендуємо вірш з коротким рядком, простим ритмом, при цьому довжина видиху легко узгоджується зі збільшенням кількості рядків, які хочемо проговорити за одну фазу видиху. Спочатку на одному видиху проговорюємо один рядок, потім два рядки, потім – три і т.д. Вірш зручний також для тонального ступінчатого інтонування.

Осінь

Висне небо синє,

Синє, та не те,

Світе, та не гріє

Сонце золоте.

Оголилось поле

Од серпа й коси,

Нігде приліпитись

Крапельці роси.

Темная діброва

Стихла і мовчить,

Листя пожовтіле

З дерева летить.

Хоч би де замріла

Квіточка одна,

Тільки червоніє

Ще горобина.

Здалека під небом,

В вирій летючи,

Голосно курличуть

Журавлів ключі.

Все, що зеленіло,

В'яне й умира.

Умира безслідно,

Та воно й пора.

Квітці, хоч і осінь,

Так і літо є,

Людям же без літа

Осінь настає.

Жалко не того, що

Смерть собі бере,

Знівечене роком,

Хворе і старе,

А того, що міцну

Силу і красу

Ломить, як билину,

Супшть, як росу.

Я. Щоголів

7. Вдих

Наспівно, на одному тоні:

вдих – Ви-исне не-ебо си-инє

вдих – Си-инє та-а не те-е

вдих – Сві-те та-а не грі-іє

вдих – Со-онце золоте-е

Важливо стежити за вже відомими якостями звучання, у даному випадку – на словесному матеріалі.

8. Вдих

На видиху (наспівно). Ступінчато підвищуйте- знижуйте звучання чотирьох рядків.

Перші чотири рядки підвищуйте:

Ви-исне не-ебо си-инє

підвищення – Си-инє та-а не те-е

підвищення – Сві-те та-а не грі-іє

підвищення – Со-онце золоте-е.

Наступні чотири рядки знижуйте:

зниження – О-ого-оли-ило-ось по-оле-е

зниження – О-од се-ерпа-а й ко-оси-и

зниження – Ні-ігде-е при-илі-іпи-ити-ись

зниження – Кра-апе-ельці-і ро-оси-и

9. Вдих (наспівно)

Ступінчато підвищуйте кожне слово. Починайте зі зручного низького тону і підвищуйте до зручного високого.

Те-емна-ая-а.

підвищення – Ді-ібро-ова-а

підвищення – Сти-ихла-а

підвищення – 1-і мо-овчи-ить

зниження – Ли-истя-а

зниження – По-ожо-овті-іле-е

зниження – 3 де-ере-ева-а

зниження – Ле-ети-ить

Кожен студент працює в межах власних можливостей і починає зниження звуку там, де йому зручніше.

10. Розмовно.

Промовляйте слова, неначе вони написані окремо, а не злиті в одному рядку.

Вдих – Темная. Діброва. Стихла. І мовчить.

Вдих – Листя. Пожовтіле. З дерева. Летить.

Важливо, щоб наголошені склади потрапляли до резонатора, ненаголошені не "провалювались" (не знімались із дихання). Також важливо не втратити приголосні, що створюють конструкцію, каркас слова.

11. Розмовно

Ступінчате підняття – зниження кожного рядка,

відокремлюючи слова

Вдих – Здалека. Під небом

підвищення тону – В вирій. Летючи

підвищення тону – Голосно. Курличуть

підвищення тону – Журавлів. Ключі

Вдих

зниження тону – Все. Що зеленіло.

Зниження тону – В'яне. У мира.

Зниження тону – У мира. Безслідно.

Зниження тону – Та воно. Й пора.

Варто пояснити методичну важливість цієї вправи. Якщо наспівний тон дозволяє краще чути роботу резонаторів і розвиває поєднання слуху-голосу, то розмовний тон ці ж якості розвиває вже на матеріалі слова, подібного до слів у розмовній мові. Різниця полягає в тому, що наспівність дає акустичний розвиток вібрації, а в розмові звичайній ці вібрації голосних не встигають розвиватись, бо голосні не так довго звучать.

Відчувши звучання голосу на фонемах наспівних, легше перенести всі якості звуку на голосні в словах. До того ж, виробляється психологічна здатність сприймати слово як структуру звукових фонем. Студент починає чути звуки, з яких складене слово. Ця здатність не розвинеться на злитому проговорюванні фрази в контексті спілкування діалогічною чи монологічною мовою.

Завдання – виробити стале звучання впродовж усієї фрази.

 
<<   ЗМІСТ   >>