Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

(3). Вправа на розвиток довжини видиху при звуковому навантаженні

Вдих. На видиху монотонно, без інтонування, розмовно, поєднуючи слова, промовте 2 рядки вірша:

Хоч би де замріла

Квіточка одна (Вдих).

(На видиху) Тільки червоніє

Ще горобина (Вдих).

(На видиху) Здалека під небом,

В вирій летючи,

Голосно курличуть

Журавлів ключі (Вдих).

(На видиху) Все, що зеленіло,

В'яне й умира

Умира безслідно, -

Та воно й пора.

Квітці, хоч і осінь,

Так і літо є.

Людям же без літа

Осінь настає.

З попередньої методичної системи зрозуміло, що збільшення кількості рядків без втрати якості звучання має бути не механічним, а залежним від комфортного процесу мовлення кожного студента. Ще раз наголошую, що важливо не ставити рекорди, а стежити за відомими чинниками якості звуку.

Характер і сила звучання повинні бути рівні, без розхитувань і коливань, стійкої висоти, насамперед на переходах від складу до складу і від слова до слова.

(4). Вправа на зміну темпу

Зрозуміло, як важливо не втрачати звук при темпоритмічних переходах мови. Звук не втратиться, якщо не зіб'ється видих і весь механізм хорошого звучання, котрий, як ми бачимо, не має таємниць, але має власні закони.

Для вправи буде слушним вірш з дієслівним набором, що психологічно зручно для уповільнення і прискорення промовляння. Зразу. звертаю увагу, що уповільнення повинне відбуватися не за рахунок невиправданого затягування пауз і недоречних розривів між словами.

Промовлятись уповільнено повинні самі слова, але без розривання складів. З прискорення темпу не повинно утворюватись нерозбірливості слів, "з'їдання" закінчень. Читаючи вірша, не забувайте про дотримання відповідної поетичної ритміки. Уміння ритмічної оріанізації будь-якого тексту є дуже важливим засобом його виразності. Для напрацювання цієї здатності читання віршів вголос дуже корисне.

Осінній дощ Осінній дощ

Усміх пославши в останнім промінні,

Згинуло радісне літо,

Дощик уїдливий, дощик осінній

Сіється, наче крізь сито.

Сонце не вийде, не виглянуть зорі,

Мов поховались в будівлі,

Сіється, сиплеться дощик надворі,

Падає, капає з крівлі.

Сиплеться дощик, як з прірви-безодні,

Стелються сиві тумани,

Сумно схилились дерева холодні,

Мокнуть діброва й поляни.

Вгору туман піднімається срібний,

Хмарками-смужками в'ється,

Дощик осінній уїдливий дрібний

Падає, сиплеться, ллється.

Гр. Чупринка

Вправа І.

На одному тоні, розмовно, на нижньому регістрі, на видиху промовте повільно:

Усміх пославши в останнім промінні – вдих.

На видиху – та ж висота, швидко:

Усміх пославши в останнім промінні – вдих.

Підвищення тону, повільно:

Згинуло радісне літо – вдих.

Швидко:

Згинуло радісне літо – вдих.

Підвищення тону, повільно:

Дощик уїдливий, дощик осінній – вдих.

Швидко:

Дощик уїдливий, дощик осінній.

Наступні рядки промовляйте з підвищенням тону,

чергуючи швидкий і повільний темп.

Вправа 2

Попередня вправа – наспівно.

Вправа З

Один рядок – наспівно, повільно.

Вдих – Со-онце-е не-е ви-ийде-е, не-е ви-игля-ану- уть зо-орі-і.

Другий рядок – розмовно, швидко.

Вдих – Мов поховались в будівлі.

Вдих – наспівно, повільно –

Сі-іє-еться-а, си-ипле-еться-а до-ощи-ик на-а дво-орі-і.

Вдих – розмовно, швидко – Падає, капає з крівлі.

Вправа 4

Один рядок – розмовно, повільно.

Вдих – Сиплеться дощик як з прірви-безодні.

Другий рядок – наспівно, швидко.

Вдих – Сте-елю-уться-а си-иві-і ту-ума-ани-и.

Вправа 5

Один рядок – наспівно, повільно.

Вдих – Су-умно-о схи-или-или-ись де-ере-ева-а хо- оло-одні-і.

Другий рядок -- розмовно, швидко, підвищення тону. Вдих – Мокнуть діброви й поляни.

Вправа 6

Розмовно, швидко, підвищення на півтон по словах: літо / радісне / згинуло / промінні / в останнім / пославши.

Вдих – Усміх / сито / крізь /наче / сіється / осінній / дощик / уїдливий.

Вдих-Дощик.

Слова не повинні втрачати чіткості.

Вправа 7

Розмовно, повільно. Тональне підвищення по словах:

Вдих.

Підвищення – сонце.

Підвищення – не вийде.

Підвищення – не виглянуть.

Підвищення – зорі.

Розмовно, швидко. Тональне зниження по словах:

Вдих.

Пониження – мов.

Пониження – поховались.

Пониження – в будівлі.

Вправа 8

Швидко, розмовно. Тональне підвищення по словах:

Вдих.

Підвищення – сіється.

Підвищення – сиплеться.

Підвищення – дощик.

Підвищення – на дворі.

Повільно, розмовно. Тональне зниження по словах: Вдих.

Пониження – падає.

Пониження – капає.

Пониження – з крівлі.

Вправа 9

На найвищих тонах діапазону, комфортних для виконання, проговорюються рядки якнайшвидше. Плавно уповільнюючись, тон понижується.

Розмовно, швидко, високий тон:

Сиплеться дощик, як з прірви-безодні.

Повільніше, нижче:

Стелються сиві тумани.

Повільніше, нижче:

Сумно схилились дерева холодні.

Повільніше, нижче:

Мокнуть діброва й поляни.

Вправа 10

На одному довгому видиху.

Вдих.

Один рядок – розмовно, повільно:

Сонце не вийде, не виглянуть зорі.

Другий, третій, четвертий – швидко:

Мов поховались в будівлі,

Сіється, сиплеться дощик надворі,

Падає, капає з крівлі.

Вправа 11

Довгий видих, наспівно, повільно:

Вго-о-ру-у ту-у-ма-а-н пі-і-дні-і-ма-а-є-є-ться срі-і- бни-и-й.

Розмовно, на одній висоті, швидко:

Хмарками-смужками в'ється,

Дощик осінній уїдливий дрібний

Падає, сиплеться, ллється.

Під час вправ з поєднання зміни темпу і зміни тональності необхідно стежити, щоб високі тони не переходили в крик, а на низьких – не пропадав посил звуку. Опанувавши цей набір складних вправ, студент зможе вільно змінювати темпоритм розмови, не втрачаючи звук голосу. Розвивається мелодійність мови й витривалість мовних органів.

 
<<   ЗМІСТ   >>