Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Випускна кваліфікаційна робота

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ БАКАЛАВР

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0202 Мистецтво

Напрям підготовки: 6.020203 Кіно-, телемистецтво

Спеціалізація: диктор і ведучий телепрограм

Випускні кваліфікаційні роботи створюються на IV курсі і виносяться на публічний захист перед Державною екзаменаційною комісією наприкінці 8-го семестру

Усі випускні кваліфікаційні роботи студентів усіх спеціалізацій спеціальності "кіно-, телемистецтво" є практичними творчими екранними роботами, здійсненими у форматі відеофільму чи (в окремих випадках) у режимі "прямого ефіру" з фіксацією на відеоплівку.

Кожна робота (за окремими винятками) є спільною творчою роботою студентів різних спеціалізацій (режисерами кіно і телебачення, операторами кіно і телебачення, дикторами і ведучими телепрограм та акторами театру і кіно) і зараховується кожному з її творців пропорційно до їхнього творчого і виробничого внеску.

В окремих випадках, якщо кафедра за поданням художнього керівника дикторів і ведучих телепрограм визнає це доцільним, творчі роботи студентів режисерської та операторської спеціалізацій можуть виконуватися спільно із студентом-актором театру і кіно Інституту телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету, студентом-журналістом Інституту журналістики Київського міжнародного університету або студентом (студентами) інших навчальних закладів мистецького спрямування (Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення їм. І. Карпенка-Карого, Київського національного університету культури і мистецтв, Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка тощо).

Випускна кваліфікаційна робота виконується українською мовою. Якщо один із героїв у документальному фільмі або телепередачі не володіє українською мовою, проводиться обов'язкове субтитрування або дублювання українською. Диктор або актори повинні розмовляти винятково українською мовою.

Титри. Написи до випускних кваліфікаційних робіт усіх видів слід робити достатньо великими, зручними для перегляду з будь-якого ряду переглядової зали, літерами.

Як звичайно, вони повинні бути чорними на світлому фоні.

У випадку стилізації написів, вони повинні також бути чіткими та достатньо великими.

При створенні кольорових написів слід уникати фарб, які можуть дати мерехтливий зоровий ефект. Зокрема, не слід вживати червоний колір.

Не варто робити занадто довгі затемнення між написами.

Можливою є також зйомка начальних і прикінцевих написів єдиною вертикальною або горизонтальною панорамою.

Художньо стилізовані написи повинні відповідати жанру та стильовим особливостям екранної роботи; їх шрифт та оформлення повинно бути змістовно обумовленим.

Не допускаються переноси слів.

Кожне слово написів (окрім сполучних слів) повинно демонструватись на екрані не менше однієї секунди.

У випадку використання різного роду суміщень і витіснінь, кожне слово повинно бути на екрані не менше однієї секунди з моменту зупинки напису.

Якщо написи будуть проходити через екран панорамою, темп проходження повинен бути не меншим за такий, при якому кожне слово можна буде читати впродовж однієї секунди після появи на екрані.

Шрифт, яким написано назву твору, повинен бути як мінімум удвічі більшим, ніж інші написи.

Якщо в середині екранного твору є драматургічно обумовлені написи, вони виконуються в довільному стилі, що відповідає характеру дії твору. Однак бажано, щоб червоний шрифт використовувався не на білому, а на інших контрастних тонах через його можливу кольорову деформацію при показі, окрім випадків написання шрифтів методами анімації.

Титри виконуються українською мовою. Для фестивалів титри можна дублювати або субтитрувати російською, англійською та іншими мовами за встановленим зразком.

Титри не можуть з'являтися як "рядок, що біжить" у горизонтальному або вертикальному напрямку.

Наприклад, у сценарії:

Лісом їде загін.

Марія дивиться крізь гілки і тихо каже:

– Десять человек; впереди начальник охраны.

На дереві Партизан стежить за цим загоном.

У субтитрах:

Якщо голос звучить за кадром, використовують дужки для того, аби глядач це зрозумів.

Наприклад, у сценарії:

Лісом їде загін.

Марія дивиться крізь гілки, обертається до Партизана, що стежить за цим загоном з дерева.

Партизан прислуховується і звучить голос Марії:

– Десять человек; впереди начальник охраны.

У субтитрах:

[Десятеро людей; попереду начальник охорони]

Художнім керівником роботи призначається художній керівник майстерні режисерів кіно і телебачення, операторів кіно і телебачення, дикторів і ведучих телепрограм або – за його поданням – хтось із викладачів курсу чи кафедри кіно-, телемистецтва. При призначенні керівників робіт повинні враховуватися тематичне й жанрове спрямування роботи, а також – при можливості – особисті побажання студентів.

Тематику і жанр випускної кваліфікаційної роботи студент обирає самостійно в межах пропонованої нижче специфікації й подає на затвердження на кафедру не пізніше початку жовтня того навчального року, у якому виконується робота.

Формування творчих груп до кожної роботи (автор сценарію, режисер, оператор, ведучий, актор тощо) відбувається на основі максимального врахування творчих та особистісних інтересів студентів на етапі обговорення тематичних заявок і затверджується художнім керівником майстерні.

Випускні кваліфікаційні роботи студентів стаціонару виконуються за допомогою будь-якої відео- та зукозаписуючої апаратури, яка дозволяє отримати зображення і звук, які повністю доносять до глядача зміст і творчі особливості екранної роботи; студенти також мають право отримувати необхідну технічну допомогу з боку навчальної телевідеостудії КиМУ за домовленості з керівництвом студії.

Випускні кваліфікаційні роботи студентів заочної форми навчання можуть виконуватися на виробничій базі телеорганізацій і відеостудій, на яких працюють заочники.

 
<<   ЗМІСТ   >>