Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Сучасна культурологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні проблеми культурології

Поняття культури

План викладу:

  • 1.1. Визначення культури
  • 1.2. Основні підходи до культури
  • 1.3. Предмет і методи культурології
  • 1.4. Функції культури

Визначення культури

Визначення культури. Термін "культура" вперше зустрічається в одному з творів знаменитого римського оратора Цицерона (45 р. до н.е.). Первинно він означав обробку грунту, його "культивування", тобто зміни у природі під впливом людини, на відміну від змін, викликаних природними явищами. Вже у цьому первинному змісті терміну було підкреслено важливу особливість культури – її людський фактор, висловлено ідею впливу людини та її діяльності на оточуючий світ. Як самостійна наукова категорія "культура" фіксується вперше у працях німецького юриста XVII ст. С. Пуфендорфа. Він застосував цей термін для визначення різноманітних результатів діяльності людини.

У подальшому слово "культура" отримало ще більш узагальнене значення, яке охоплювало сукупність створених людськими спільнотами традиційних благ і цінностей. У такому розумінні культура постає як створена людиною "друга природа", надбудована над природою первісною, як до певної міри окремий світ, створений людиною додатково до світу природного.

Таким чином, у найзагальнішому значенні культура – це сукупний результат продуктивної діяльності людей.

У науці поняття "культура" може використовуватися не тільки у загальному значенні, але й у спеціально-термінологічному сенсі – для позначення певних феноменів в окремих дисциплінах, наприклад, археологічна культура – комплекс схожих пам'яток, поширених у певний проміжок часу на певній території. У культурології у спеціально-науковому значенні поняття "культура" використовують для характеристики історичних епох (середньовічна культура) чи пам'яток (археологічна культура), для характеристики суспільств та регіонів (європейська культура), для характеристики народів, кожен з яких створює неповторний культурний простір (українська культура).

У повсякденному розумінні культура визначається трояким чином:

  • 1) як норма і зразок (культура поведінки);
  • 2) як синонім інтелігентності й освіченості;
  • 3) як позитивна оцінка високого рівня розвитку того чи іншого явища, (культура мовлення).

Доволі часто, як у наукових текстах, так і у побутовому спілкуванні поняття "культура" і поняття "цивілізація". Це не зовсім точно, адже найчастіше під цивілізацією розуміють або певний, доволі високий рівень культури, на відміну від первісного, архаїчного суспільства, або певна своєрідна форма культури, локалізована у просторі та часі ("грецька цивілізація").

 
<<   ЗМІСТ   >>