Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Сучасна культурологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функції медіа культури

Виділимо ті важливі функції, які характеризують медіакультуру як важливий чинником соціальної модернізації і трансформацій.

Інформаційно-пізнавальна функція. Медіакультура являє собою особливий тип інформаційного процесу, якого не знає природа. Завдяки медіакультурі стає можливим накопичення і множення суспільної інформації. Сучасна медіакультура виступає гарантом інформаційного забезпечення суспільства, його "соціальної пам'яті". Роль інформаційної функції медіакультури останнім десятиліття посилилася завдяки комп'ютерній техніці.

Комунікативна функція. Медіакультура виступає потужним каталізатором обміну культурною інформацією та актом спілкування між владою і суспільством, різними країнами, народами, соціальними групами, індивідами тощо.

Медіакультура надає широкі можливості для спілкування людей у часі і просторі, долаючи століття і відстані, проте парадоксом сучасної ситуації є величезна маса контактів через медіа та паралельно з цим дефіцит спілкування як соціокультурна і психологічна проблема.

Нормативно-ідеологічна функція. Медіакультура несе відповідальність за процес соціалізації особистості, засвоєння нею соціального досвіду, знань, норм, ідеалів, властивих даному суспільству чи соціальній групі. Сюди ж відносяться звичаї і традиції, етикет і звичаї, закони – словом, все те, що в сукупності утворює більш складні комплекси, такі як право, мораль та ідеологія.

Гедоністична (рекреаційна) функція спрямована на забезпечення дозвілля, відпочинку, і пов'язана з потребою особистості в фізичній і психологічній розрядці. Сучасна індустрія розваг, яка є складовою медіакультури, пропонує широкий спектр спеціальних засобів релаксації – від фільмів певних жанрів (детектив, трилер, комедія, мелодрама, фантастика і т.д.) до інтерактивних комп'ютерних ігор.

Креативна функція – функція освоєння і перетворення світу. Креативна функція медіакультури дозволяє індивіду адаптуватися в сучасному житті, пристосуватись до навколишнього середовища. За допомогою медіа інформації індивід розширює свій світогляд і свої кордони "безпосереднього досвіду", осмислює світ з різних точок зору: філософської, моральної, економічної, естетичної, правової тощо.

Інтеграційна та диференційні функції. Розвиток глобальних інформаційних і комунікаційних технологій став одночасно потужним чинником інтеграції різних культур в єдине ціле та фактором актуалізації їх ідентичності. Медіакультура об'єднує народи, соціальні групи, держави, водночас певною мірою завдяки медіа культурі відбувається процес культурного самоусвідомлення, визначення власної неповторної ідентичності.

Посередницька функція. Медіакультура виступає соціальним посередником, який встановлює зв'язки між структурами суспільства. Велике значення має медіакультура як інструмент управління. Не даремно медіа називають "четвертою владою", враховуючи її потужну, багатосторонню і масштабну владу над почуттями і свідомістю людей.

Поряд із перерахованими функціями говорять про явно не виражений, латентний вплив медіа на громадську свідомість. Так, часто медіа можуть викликати негативні соціальні тенденції. Зокрема, йдеться про:

  • – маніпуляції суспільною свідомістю аудиторії з метою нав'язування яких-небудь ідей, думок або введення в оману;
  • – дезорієнтацію особистості в наслідок великої кількості інформаційних потоків;
  • – схильність до крайнього негативізму або до зайвого оптимізму і прикрашання подій, що, у свою чергу, може викликати болючу різницю між очікуваннями і реальністю;
  • – патологічну залежність від певних жанрів, демонстрованих медіазасобами: новин, серіалів, кримінальної хроніки і сенсацій і т. п.; інтернет-залежність і залежність від комп'ютерних ігор;
  • – масовізацію культури, як наслідок, – зниження планки духовних потреб і створення помилкових ідеалів і героїв.

Отже, особливості розвитку сучасного суспільства породжують появу нового типу культури – медіакультури, яка в сучасних умовах стає соціокультурним середовищем та життєвим простором людини. Що відбувається з людиною в умовах медіа культури, якими є її способи сприйняття, мотивації, дій, шляхи конституювання власної індивідуальності і соціальності, як ми можемо пізнати, зрозуміти і прийняти себе самих та інших в умовах медіареальності – всі ці та безліч інших питань й досі залишаються відкритими.

 
<<   ЗМІСТ   >>