Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Основи економічної теорії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Виникнення економічної науки, її предмет і метод Виникнення і основні етапи розвитку економічної теорії Основні напрямки сучасної економічної теорії. Економічна думка в Україні. Предмет економічної теорії. Виробництво матеріальних благ і система виробничих відносин. Економічні закони. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів. Місце і функції економічної теорії. Рушійні сили економічного розвитку Потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси, іх суб'єкти і види. Підвищення ефективності виробництва – основа задоволення потреб. Основні фактори економічного зростання. Власність і форми підприємницької діяльності Економічний зміст власності. Суб'єкти і об'єкти власності. Типи, види і форми власностіПриватна власністьКолективна (кооперативна) власністьДержавна власність Змішана економіка Власність та економічний лад різних суспільних систем Економічні інтереси і система підприємництва Форми підприємницької діяльності Нелегальна, тіньова економіка Форми організації суспільного виробництва Натуральне і товарне виробництво. Багатоукладність економіки Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі Розвиток форми вартості і виникнення грошей Суть і функції грошей Паперові гроші. Інфляція та її соціальні наслідки Закон вартості і його функції. Теорії вартості Фактори і результати товарного виробництва Основні фактори виробництва і їх з'єднання Робоча сила як товар. Природа прибутку Суть капіталу його кругооборот й оборот Необхідний і додатковий продукт. Заробітна плата Витрати виробництва і прибуток. Норма і маса прибутку Форми прибутку (торговий, банкірський, земельна рента) Еволюція ринкових відносин і конкуренція Ринок і закон конкуренції. Структура ринку і форми конкуренції. Вільна конкуренція і її матеріальна основа. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція Монополія і конкуренція. Конкуренція в умовах регульованого ринкового господарства. Ринок як форма існування товарного виробництва Суть, функції та особливості сучасного ринку Проблеми переходу України до ринкової економіки Структура та інфраструктура ринку Економічні основи теорії попиту і пропозиції Механізм підтримання ринкової рівноваги. Моделі ринкової економіки Мікрорегулювання економіки Підприємство (фірма) як суб'єкт та об'єкт ринкових відносин Відтворення на підприємстві та його умови. Бюджет фірми. Маркетинг, його суть, елементи і функції Вплив асоціацій споживачів та інших громадських рухів на виробника Макрорегулювання економіки Поняття макроекономіки. Сукупний попит і сукупна пропозиція Матеріальна основа, мета й інструменти макрорегулювання Економічна роль держави в сучасній ринковій економіці Централізована командна економіка як особливий тип господарсько-політичної системи Проблеми переходу від етатистської (неринкової) до соціально орієнтованої ринкової економіки Формування і розподіл доходів у ринковому господарстві Поняття доходів і їх структура Особисті і сімейні доходи Система оподаткування доходів Доходи підприємств і їх розподіл Економічні основи самоуправління території. Місцевий бюджет Державний бюджет Відтворення та економічне зростання Відтворення та його особливості в Україні на сучасному етапі. Показники економічного зростання Форми відтворення і типи економічного зростання Економічні кризи та їх причини. Циклічність як закономірність розвитку ринкової економіки Особливості кризи в Україні (1991-1999 pp.) Природний рух населення і демографічна політика Диспропорції в економіці і проблеми антикризового регулювання. Господарський механізм і система саморегулювання економіки Інтеграційні процеси світового господарства Загальносвітовий характер продуктивних сил і економічного прогресу. Формування світового ринку. Інтернаціональна вартість і ціна виробництва. Форми міжнародних економічних взаємозв'язків. Система валютних відносин. Сучасний валютний механізм Міжнародне регулювання економічного розвитку. Міжнародні економічні організації
 
>>