Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціальна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку Сталий розвиток: сутність теорії, модель та концепціяКонцептуальні характеристики теорії "сталого розвитку" Соціальна відповідальність: історія розвитку, суть та значення, типи та напрямкиІсторія розвиткуСуть та значення соціальної відповідальностіСуб'єкти (учасники) соціальної відповідальностіКласифікація форм та видів соціальної відповідальності Моделі та теорії соціальної відповідальності Міжнародна оцінка розвитку відповідно до стратегії сталого розвиткуІндекс сталого розвитку Доу ДжонсаІндекси FTSE4Good Міжнародні ініціативи як чинник формування і розвитку корпоративної соціальної відповідальності (Глобальний договір ООН) Сучасні тенденції соціальної відповідальності Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства Відповідальна держава і сталий розвиток Нормативно-правове забезпечення впровадження соціальної відповідальності на рівні держави Міжнародний досвід державного регулювання соціальної відповідальності ЄС Соціальний облік, аудит та звітність Соціальна відповідальність засобів масової комунікації (ЗМК) Соціальна відповідальність освіти та науки Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю Сутність соціальної відповідальності як складової стратегії управління та значення КСВ для удосконалення ефективного розвитку бізнесу Нефінансові ризики в контексті корпоративної соціальної відповідальності Кодекс корпоративної поведінки і конфлікти інтересів Роль менеджера із корпоративної соціальної відповідальності: статус, функції та обов'язки Формування відносин працедавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності Міжнародне законодавство з прав людини та захисту прав людини в бізнес-середовищі Міжнародна організація праці та особливості її функціонування Соціальний діалог в Європейському Союзі та Україна Принципи Саллівана та Рамкова концепція ООН "Захист. Повага. Гарантія справедливості" Законодавство України у сфері праці Залучення співробітників до розроблення ключових документів компанії Функції HR-департаменту у просуванні корпоративної соціальної відповідальності Показники оцінювання працівників компанії (КРІ) з урахуванням стратеги соціальної відповідальності Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності Відповідність законодавству та запобігання корупції; боротьба з "відмиванням грошей" Відносини з постачальниками: відповідальні закупівлі Відносини з конкурентами: принципи добросовісної конкуренції та етика компаній щодо контрагентів по бізнесу; відповідальне управління ланцюгом постачання; захист прав інтелектуальної власності Відносини зі споживачами: відповідальне (етичне) споживання; соціально відповідальний маркетинг; міжнародні ініціативи та законодавство України у сфері захисту прав споживачів; якість продукції (стандарт ISO 9000) Відносини з інвесторами: відповідальне ставлення до інвесторів та дотримання принципів корпоративного управління Відносини з громадами Екологічна компонента соціальної відповідальності Концепції світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень "Зелена економіка" Сутнісна характеристика та етапи становлення екологічної відповідальності Екологічна відповідальність бізнесу та її елементи Міжнародна система екологічного управління (Environmental Management System – ISO 14000) та законодавство України про охорону навколишнього середовища Екологічна відповідальність як духовна якість особистості Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності Система соціального партнерства Моделі соціального партнерства Складові системи соціального партнерства Міжнародні стандарти із соціальної відповідальності: ISO 26000 та SA 8000 Механізми реалізації соціального партнерства: світовий досвід Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності Принципи формування корпоративної інформаційної політики Побудова системи комунікацій з КСВ Комунікації зі стейкхолдерами Корпоративні соціальні звіти: сутність, завдання і структура Міжнародні стандарти звітності зі сталого розвитку Оцінювання ефективності соціальної відповідальності Оцінювання ефективності програм КСВ Модель "Лондонської групи порівняльного аналізу" і особливості її використання Індекси з корпоративної соціальної відповідальності Збалансована система показників Соціальний аудит Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні Формування та становлення вітчизняної моделі корпоративної соціальної відповідальності: вітчизняний досвід Способи реалізації корпоративної соціальної відповідальності в Україні Перешкоди у впровадженні системи соціальної відповідальності в Україні Система соціального партнерства в Україні та її особливості за видами економічної діяльностіА. Соціальна акція "Не купуй російське!!!"Б. Історична довідка розроблення Міжнародного білля про права людиниВ. Декларація МОП основних принципів та прав у світі праціГ. Механізм реалізації деклараціїД. Кодекс законів про працю України И. Поняття корупції, корупційних злочинів та корупційної злочинності в законодавчому та нормативно-правовому поліК. Механізм корупційних відносин, варіанти та схеми корумпованої поведінки, групи корупційних діяньЛ. Соціально-економічні та політичні наслідки корупції;. Індекс хабарництва експортних підприємств за кордоном – Bribe Payers Index;. Етапи становлення концепції зелених (сталих) державних закупівель;. Еволюція системи охорони та захисту прав інтелектуальної власностіР. Типи соціального маркетингу, пов'язані з процесами обміну у сфері соціальних відносинС. Відповідальне (етичне) споживанняМакро- та мезорівеньМікрорівеньТ. Історія виникнення руху та міжнародний досвід захисту прав споживачівУ. Ключові закони та інші нормативно-правові акти щодо захисту прав споживачів в УкраїніФ. Історія розвитку вітчизняних соціально відповідальних відносин бізнесу і громади Прогнози техногенного типу економічного розвиткуЦ. Доповідь WWFЧ. Екологічний слід людстваЕконологічні боржники і кредиториЕкологічні кредитори (спонсори)Ш. Взаємозв'язок між критеріями навченості студента та рівнем розвитку його особистої екологічної відповідальностіЩ. Соціальне партнерство в закладах середньої освіти (школах) країн Західної Європи
 
>>