Повна версія

Головна arrow Право arrow Державне антимонопольне регулювання

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Наукові та організаційно-правові основи антимонопольного регулювання Об'єктивна необхідність та сутність антимонопольного регулювання. Предмет та завдання дисципліни Теоретичні засади та сутність антимонопольного регулювання Антимонопольне регулювання в системі державного регулювання економіки Стандарти ЄС у сфері захисту конкуренції. Національні моделі конкурентної політики Предмет дисципліни "Державне антимонопольне регулювання" Законодавче та організаційно-правове забезпечення антимонопольного регулювання Особливості створення, еволюція та напрями антимонопольного регулювання в Україні Зміст, методи та інструменти антимонопольного регулювання Система антимонопольно-конкурентного законодавства в Україні Інституційно-організаційні засади антимонопольного регулювання Антимонопольний комітет як провідна інституція у сфері захисту економічної конкуренції в Україні Антимонопольний комітет України як основний суб'єкт реалізації завдань антимонопольної політики Структура, компетенція та організація діяльності АМК України Нормативно-правові засади діяльності антимонопольних органів Особливості відносин АМК України з органами державної владиВзаємовідносини АМК України з Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів УкраїниВзаємовідносини АМК України із місцевими органами владиСпільна діяльність АМК України із правоохоронними, іншими контролюючими органамиВзаємодія АМК України із засобами масової інформації та громадськими організаціями Дослідження ринку та його структури Характерні риси та особливості функціонування товарних ринків в Україні Аналіз товарного ринку в системі антимонопольного контролю та регулювання Товарний ринок: продуктові, географічні, часові межі Методика аналізу товарного ринку в практиці діяльності АМК України Оцінка конкурентного середовища Сутність та складові конкурентного середовища Кількісні та якісні показники стану конкурентного середовищаА. Показники концентрації ринкуБ. Показники ринкової владиВ. Бар'єри входу на ринок та виходу з ринку Закономірності та характерні особливості розвитку конкурентного середовища на товарних ринках України Заходи АМК України щодо зниження рівня монополізму в національній економіці Основні напрями антимонопольного регулювання Державний контроль за дотриманням конкурентно-антимонопольного законодавства Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції Запобігання та припинення зловживань монопольним (домінуючим) становищем Система захисту від недобросовісної конкуренції Антимонопольний контроль за дотриманням законодавства у сфері реклами Контроль концентрації та узгоджених дій суб'єктів господарювання Концентрація суб'єктів господарювання та її форми Система антимонопольного контролю процесів концентрації суб'єктів господарювання Антиконкурентні узгоджені дії: сутність, причини, основні форми прояву Виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій: світовий досвід та вітчизняна практика Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності Сутність та основні способи впливу держави на діяльність монопольних структур Методи та інструменти здійснення антимонопольного регулювання діяльності суб'єктів господарювання Визначення ефективності антимонопольного регулювання Державний контроль за монопольним ціноутворенням Ціна та цінові зловживання в ринковій економіці Необхідність цін та методи державного регулювання цін Антимонопольний контроль за ціноутворенням монополістичних структур Технологія виявлення монопольної ціни Антимонопольне регулювання в різних секторах національної економіки Особливості регулювання діяльності суб'єктів природних монополій Природна монополія як об'єкт державного регулювання Сутність, ознаки та специфіка природних монополій в Україні Цілі, принципи, основні способи та інструменти державного впливу на функціонування ринків природної монополії Завдання та методи цінового (тарифного) регулювання у сфері природної монополії Особливості ціноутворення та державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на окремих ринкахДержавне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у житлово-комунальному господарствіДержавне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах електроенергетики, нафтогазовому комплексі та теплопостачанніТранспортна галузь Державне регулювання конкурентного середовища окремих товарних ринків Взаємозв'язок конкурентної та галузевої політики держави Антимонопольне регулювання конкурентного процесу у промисловості та в будівництві України Розвиток та захист конкуренції в АПК та на окремих ринках споживчих товарів Специфіка регулювання конкурентного процесу на ринку науково-технічної продукції та інновацій Специфіка регулювання конкурентного процесу на ринку науково-технічної продукції та інновацій Застосування антимонопольно-конкурентного законодавства у зовнішньоекономічній сфері Особливості розвитку та захисту конкуренції на ринках послуг України Ринки послуг у національній економіці, їх специфіка та класифікація Конкурентна політика держави у фінансовій та банківській системахЗахист конкуренції в банківському секторі економікиМетоди антимонопольного регулювання страхової ліяльності Антимонопольне регулювання поведінки суб'єктів господарювання на ринках медичних та освітянських послуг Стимулювання розвитку конкуренції у сфері Інформації, науки та культури Контроль за станом конкуренції на ринку адміністративних послуг Ринок адміністративних послуг як об'єкт антимонопольного контролю Особливості формування та розвитку конкурентних відносин на ринку адміністративних послуг в Україні Антиконкурентні дії органів державної влади: причини, форми прояву та способи усунення Становлення та розвиток громадського контролю за діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю Контроль за станом конкуренції на ринку державних закупівельАлфавітний покажчик
 
>>