Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Планування і контроль на підприємстві

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві Сутність, необхідність, роль та особливості планування за сучасних умов Індикативний характер планів та філософських концепцій планування Метод, предмет, ціль та завдання планування на підприємстві Принципи планування Методи планування Планові норми і нормативиВисновки Система планів підприємства Види планів підприємства та їхня характеристика Стратегічне планування і його зміст Поточний план, його склад та зміст Система планових показників Інформаційна база планування Планова служба підприємства та її функціїВисновки Маркетингові дослідження планування збуту і контролю продукції Теоретичні засади дослідження ринку Планування маркетингових досліджень Оцінка ринку збуту продукції Планування реклами Планування збуту продукціїВисновки Виробництво продукції Сутність, вимірники, завдання і процес планування виробництва продукції Показники виробничої програми та методи їх визначення Особливості формування виробничої програми внутрішніх структурних підрозділів підприємства Оптимізація виробничої програми Приклад оптимізації виробничої програмиВисновки Оперативно-календарне планування і контроль Сутність, зміст, завдання та особливості оперативно-виробничого планування Розрахунки тривалості виробничого циклу Оперативно-календарне планування в одиничному виробництві Особливості оперативно-календарного планування в серійному виробництві Оперативно-календарне планування в масовому виробництві Оперативне регулювання, облік і контроль виробництваВисновки Матеріально-технічне забезпечення виробництва Значення, показники та зміст плану матеріально-технічного забезпечення Планування потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах Планування запасів матеріально-технічних ресурсів Оптимізація запасів матеріальних ресурсів Складання плану матеріально-технічного забезпечення і його виконання за сучасних умовВисновки Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю Виробнича потужність підприємства: поняття, фактори, види Розроблення планового балансу виробничої потужності та визначення оптимальної її величини Розрахунки виробничої потужності структурних підрозділів конкретного підприємства і підприємств різних галузей Визначення потреби в устаткуванні та коефіцієнта його завантаження Виробничі потужності підприємств із яскраво вираженою сезонністю споживання їхньої продукції.Висновки Персонал i оплата праці Значення, зміст, завдання та вхідні дані до складання плану Планування продуктивності праці Наукова організація праці та її впровадження на підприємстві Планування кількості персоналу за категоріями Тарифна і безтарифна системи оплати праці та основні їхні елементи Планування оплати праці персоналуВисновки Виробнича інфраструктура Сутність, склад, призначення, завдання виробничої інфраструктури Планування інструментального господарства Планування ремонтного господарства Планування енергетичного господарства Планування транспортного господарстваВисновки Витрати виробництва Значення, завдання плану і порядок його розроблення Механізм класифікації витрат на виробництво продукції Методи обчислення зниження собівартості продукції Калькулювання собівартості продукції Методи калькулювання собівартості продукції Зміст етапів калькулювання собівартості продукції Приклад розрахунку планової калькуляції собівартості виробів Складання кошторису витрат підприємстваВисновки Фінансове планування Сутність, ціль, завдання і зміст фінансового планування Фінансове прогнозування діяльності підприємства Поточне фінансове планування Визначення планової потреби підприємства у фінансових ресурсах Планування прибутку, сукупного доходу і рентабельності Визначення беззбиткового обсягу виробництва і реалізації продукції Оперативне фінансове планування Фінансовий контроль на підприємствіВисновки Планування і контроль оновлення продукції Загальна характеристика планових робіт у системі створення, підготовки виробництва і освоєння нової продукції Вибір кращого варіанта технологічного процесу Об'ємно-календарне планування розроблення та освоєння виробництва нового виробу Планування оновлення продукції за допомогою сітьових графіків Складання кошторисної калькуляції витрат на розроблення нового виробу Планування розроблення нового виробу в спеціалізованих організаціяхВисновки Організаційно-технічний розвиток Зміст, завдання і порядок розроблення плану технічного й організаційного розвитку на підприємстві Система показників оцінки організаційно-технічного і організаційного рівня виробництва Планування технічного рівня виробництва Планування рівня організації виробництва і праці Показники та методики визначення ефективності планових заходів щодо підвищення організаційно-технічного рівня Фінансування за допомогою позичкового капіталуВисновки Бізнес-планування Сутність, призначення, завдання та перспективи розвитку бізнес-планування Склад, зміст бізнес-плану та порядок його розроблення Показники бізнес-плану і методи їхнього розрахункуВисновки
 
>>