Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Устаткування для статичного пресування

Як було зазначено вище, на сьогодні для статичного пресування (пресування в прес-формах) найчастіше використовують механічні і гідравлічні преси. Механічні преси використовують для пресування та калібрування, а гідравлічні – в основному для пресування заготівок порошкових виробів. При цьому преси, які використовують у практиці порошкової металурги, повниш забезпечувати:

  • – заданий тиск у необхідних напрямках пресування;
  • – можливість регулювання ступеня наповнення прес-форм порошком;
  • – автоматичне видалення спресованих виробів із зони пресування;
  • – застосування декількох пуансонів і синхронізацію їх рухів;
  • – регулювання числа робочих ходів пуансонів (силових передач);
  • – жорсткість конструкції;
  • – швидкість і зручність заміни інструмента, який пресує;
  • – захист елементів конструкції проти абразивної дії матеріалу, який пресують.

Насамперед вибір преса визначається можливістю отримання необхідних властивостей пресовок заданої геометрії і розмірів, перш за все заданої щільності і рівномірності її розподілу по її об'єму. Важливе значення також має продуктивність преса.

Для розробки пресів у порошковій металургії прийнята початкова шестизначна шкала зусиль: 10; 16; 25; 40; 63; 100 кН. Помноживши число початкової шкали зусиль на 10, одержують другий порядок зусиль: 100; 160; 250; 400; 630; 1000 кН. Для отримання третього порядку зусиль одержані числа множать ще на 10. Тоді отримуємо зусилля пресів 1000, 1600, 2500, 4000, 6300, 10000 кН. Подальший вибір зусиль преса при його проектуванні довільний.

Усі механічні та гідравлічні преси можна розділити на дві основні групи за способом виймання деталі з матриці. До першої групи належать преси, у яких деталь виштовхується з матриці нижнім пуансоном, до другої групи – у яких стягують матрицю з деталі, що розміщена на нижніх пуансонах.

Застосування пресів другої групи більш доцільне, оскільки вони дають змогу формувати деталі складної форми з досить тонкими буртами і численними дрібними отворами, виготовляти деталі з двома і навіть трьома переходами по висоті з одночас-

ним забезпеченням рівномірного розподілу щільності по всьому її об'єму.

Всі преси незалежно від принципу їх дії і призначення мають спільні вузли і агрегати (рис. 39). їх конструкція складається зі станини 2, яка є основою несучої конструкції преса, верхньої 5 та нижньої 9 траверз (плит), приводів верхньої 3 та нижньої 8 траверз, верхнього пуансона 4, прес-форми 6, касети живлення порошком 1, пристрою для виштовхування виробу з матриці 7, фундаменту (основи) 10.

Принципова схема конструкції преса для пресування порошкових виробів

Рисунок 39 – Принципова схема конструкції преса для пресування порошкових виробів

Преси, які використовуються для пресування порошкових виробів підвищеної складності (наявність декількох уступів по висоті виробу тощо), мають вузли або оснастку (прес-блоки- адаптери), які дають змогу трансформувати прості рухи траверзи у ряд незалежних рухів формоутворювальних елементів (пуансонів та матриці). Також вони мають пристрої, які дають можливість регулювання вихідних та кінцевих положень пуансонів і матриці, що дає змогу змінювати об'ємний вміст вихідного порошку в порожнині матриці залежно від його фізичних та технологічних властивостей. Преси для формування порошкових виробів у своїй конструкції передбачають захист рухомих поверхонь від абразивної дії порошків.

Як вже зазначалось вище, найбільше розповсюдження в практиці виготовлення порошкових виробів отримали механічні та гідравлічні преси. Нижче зупинимось на їх характеристиках.

 
<<   ЗМІСТ   >>